Strona główna


TOWARZYSTWO STRZELECKIE BRACTWO KURKOWE W KRAKOWIE

Założone w roku 1257.

KRS 0000167261   REGON 351260120   NIP 675-10-34-155

31-512 Kraków, ul. Topolowa 3; tel. / fax 012 421 19 99,

e-mail: 
biuro@bractwo-kurkowe.pl 

Bank BPH O/Kraków  nr: 37 1060 0076 0000 3200 0132 6999

Numer rachunku w Euro: 61 1060 0076 0000 3300 0061 1822

 

Darowizny na budowę Kaplicy w Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się" w Łagiewnikach

78 1060 0076 0000 3300 0058 8430