Strona główna


TOWARZYSTWO STRZELECKIE BRACTWO KURKOWE W KRAKOWIE

Organizacja Pożytku Publicznego (OPP)

1 % KRS 0000167261

REGON 351260120   NIP 675-10-34-155

31-512 Kraków, ul. Topolowa 3; tel. / fax 012 421 19 99

e-mail: 
biuro@bractwo-kurkowe.pl 

Bank BPH O/Kraków nr 37 1060 0076 0000 3200 0132 6999 - rachunek bieżący

Bank BPH O/Kraków nr 89 1060 0076 0000 3300 0081 6764
- darowizny 1 % OPP

Bank BPH O/Kraków nr 61 1060 0076 0000 3300 0061 1822 - rachunek w Euro

Bank BPH O/Kraków nr 52 1060 0076 0000 3300 0081 6751 - Sekcja Strzelecka "Srebrny Kur "