Strona główna

2020-05-19

100. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II. Kwiaty pod pomnikiem Ojca Świętego

18 maja -100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Złożenie kwiatów pod pomnikiem Ojca Świętego w Parku Strzeleckim przez króla kurkowego Adama Rajpolda, marszałków - Rafała Kowala i Dariusza Kaczmarczyka, podstarszych - Józefa Hojdę, Kazimierza Loranca, ceremoniarza Macieja Żółcińskiego, kustosza Czesława Dźwigaja, pisarza Michała Komusińskiego oraz braci - Grzegorza Adamskiego, Ryszarda Maślankę i Andrzeja Zborowskiego.

Bractwo Kurkowe łączą ze świętym Jan Paweł II, honorowym bratem kurkowym, bardzo bogate więzi. Urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. Był to szczególnie trudny czas w historii Polski. Krótko po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Polska na skutek najazdu bolszewików stanęła wobec groźby jej ponownej utraty. Nawiązując do tych okoliczności, Jan Paweł II powiedział: „Wiecie, że urodziłem się w 1920 r., w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem”.

Młodość Ojca Świętego przypadła na II wojnę światową (1939–1945) i okres niemieckiej okupacji kraju. (...) W 1946 r. Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie, w 1958 r. został mianowany biskupem, w 1964 r. arcybiskupem metropolitą krakowskim, a w 1967 r. kardynałem.

16 października 1978 r. został wybrany na Stolicę Piotrową. Pontyfikat Jana Pawła II był jednym z najdłuższych i najbardziej owocnych. W sytuacji kryzysu wartości i moralnego zamętu niestrudzenie nauczał, że zachwiany porządek etyczny, społeczny i polityczny można przywrócić jedynie przez złączenie ze sobą sprawiedliwości i przebaczenia, które są filarami prawdziwego pokoju.

2 kwietnia 2005 r. Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca. 1 maja 2011 r. Benedykt XVI dokonał jego beatyfikacji, a 27 kwietnia 2014 r. papież Franciszek aktem kanonizacji włączył go do grona świętych Kościoła katolickiego. Ogłaszając rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdził: „Był On i jest dla nas drogowskazem, zgodnie z którym możemy pewnie kroczyć. Jego postępowanie było wyrazem nadzwyczajnej odwagi”.

Fot. Janusz Michalczak