Strona główna

2020-12-30

29 stycznia 2021 pożegnaliśmy Brata Janusza Michalczaka, rzecznika prasowego Bractwa Kurkowego.

 

Na cmentarzu na Batowicach 29 stycznia 2021 r. odbył się pogrzeb

śp. redaktora Janusza Michalczaka, rzecznika prasowego naszego Bractwa Kurkowego.

 

Zmarłego żegnała najbliższa rodzina, żona Wanda, syn Maks, liczni przyjaciele. Była reprezentacja Bractwa Kurkowego z królem AD 2019-2020 Adamem Rajpoldem i marszałkami Dariuszem Kaczmarczykiem i Rafałem Kowalem, starszym Bractwa Henrykiem Kuśnierzem, podstarszymi: Józefem Hojdą i Kazimierzem Lorancem, przeszli królowie z Tadeuszem Trzaską, Stanisławem Dyrdą, Tadeuszem Rysiem, Jerzym Turbasą, Janem Dziurą-Bartkiewiczem, Janem Okońskim, Ryszardem Turbasą, Czesławem Dźwigajem i Zbigniewem Wolframem. Był bracki sztandar z żałobną szarfą. Wydawnictwo Polska Press reprezentowała prezes Oddziału w Krakowie Małgorzata Cetera-Bulka i redaktor naczelny Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej Jerzy Sułowski, Oddział Krakowski Narodowego Banku Polskiego reprezentowała dyrektor Katarzyna Basiak-Gała. Na czele delegacji Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej stał prezes Wiesław Jopek.

 

Janusz rozpoczął pracę w Dzienniku Polskim w 1984 r. Przyszedł wtedy do redakcji razem z trzema kolegami ze studiów Andrzejem Lenczowskim, Maciejem Sabatowiczem i Januszem Święsem. Lenczowski potem był redaktorem naczelnym Dziennika Polskiego,

a Janusz Święc długoletnim kierownikiem Działu Miejskiego. Michalczak z Lenczowskim studiowali na jednym roku. Ich profesorem był dzisiejszy prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski. Janusz Michalczak po studiach trafił do Działu Informacji, którym potem długo kierował. W kolejnych latach zainteresował się motoryzacją pisząc z pasją o wszystkim co związane z tą gałęzią gospodarki, a nastąpnie redagował dodatek Nieruchomości. Te dwie dziedziny interesowały go do końca,

bo przecież w wydawnictwie Polska Press w gazetach Dziennik Polski i Gazeta Krakowska pisał o nowych samochodach, nowych budowlach. Zaprzyjaźniony z architektami, szczególną uwagę zwracał na wygląd powstających obiektów, na ich funkcjonalność.

Janusz Michalczak pasjonował się fotografią, współpracował z Białym Krukiem, wydawnictwem specjalizującym się w wydawaniu albumów, był w zażyłych stosunkach z Adamem Bujakiem.

 

Janusz Michalczak wraz z Ryszardem Dzieszyńskim zainicjowali wydawanie gazety Bractwa Kurkowego pt. Celestat. Pierwszy numer ukazał się w 2002 roku. Od tego był już tylko jeden krok do następnej inicjatywy tj. redagowania dodatku tematycznego do Dziennika Polskiego pt. Dziennik Bractwa Kurkowego. 

Pierwszy numer tego czterostronicowego dodatku ukazującego się

4 razy w roku wyszedł 12 września 2004 roku i w stopce jako redaktor wpisany był Janusz Michalczak. Dzinnik Bractwa Kurkowego trwa,

19 grudnia 2020 roku ukazał się pod redakcją Janusza 73 numer tego wydawnictwa.

W gazecie zawarta jest historia Bractwa Kurkowego,

są wywiady z znakomitymi przedstawicielami konfraterni, 

są opisy wszystkich brackich uroczystości.

Janusz Michalczak przez kilka ostatnich lat pełnił funkcję rzecznika prasowego krakowskiego Bractwa Kurkowego, odpowiadał również za stronę internetową Bractwa, razem z Januszem Piterą założyli profil facebookowy Bractwa, który w większości sam zapełniał.

Janusz Michalczak był współautorem Kroniki Wielkiego Jubileuszu 600-lecia Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej pt. „Kupiec Polski”. 

Ta 200 stronicowa księga opisuje wszystkie wydarzenia związane z jubileuszem.

Janusz Michalczak był dobrym duchem Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, dobrym duchemMałopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, dla obu tych instytucji robił dużo dobrego, propagując kupiectwo i przedsiębiorczość w gazetach.

Janusz Michalczak do ostatnich dni aktywnie pracował w rodzimej redakcji.

 

W ostatnim czasie związał się bliżej z inicjatywami Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Krakowie opisując w szczegółach m.in. powstanie i działalność Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP oraz propagując współpracę NBP z 

Teatrem im. Juliusza Słowackiego, czego efektem są spektakle teatralne dla dzieci odbywające się w przestrzeniach bankowych. Ostatnim tekstem jaki opublikował na łamach Dziennika Polskiego była informacja o nowym automacie wymieniającym drobno bilon (groszówki, i złotówki) na banknoty. 

Ostatnim dziełem jakiego dokonał dla Bractwa Kurkowego jest tegoroczny kalendarz z Jego fotografiami i podpisami do zdjęć.

 

Mszę świętą przy trumnie z prochami śp. Janusza Michalczaka koncelebrował ks. inf. Dariusz Raś, archiprezbiter Bazyliki Mariackiej, kapelan Bractwa Kurkowego.

W kazaniu przypomniał sylwetkę Janusza, wskazując jego wspaniałe cechy charakteru.

Przy grobie zmarłego w imieniu Bractwa pożegnał Janusz Pitera.

Żona zmarłego Wanda oraz syn Maks przypomnieli o wielkiej pasji zmarłego do dokumentowania ważnych wydarzeń. W ostatnim roku wiele wysiłku włożył w godne zaprezentowanie działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w stuleciu istnienia tej organizacji.

Janusz Michalczak pośmiertnie odznaczony został złotym Krzyżem Zasługi. 

W imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy odznaczenie na ręce syna Maksa przekazał Piotr Świeży, przedstawiciel Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Tekst i fotografia Marian Satała