Strona główna

2020-05-24

92. rocznica urodzin kapelana seniora ks. infułata Jerzego Bryły.

Jedynie konieczność zachowania tzw. społecznego dystansu wymuszona pandemią koronawirusa  spowodowała, że ksiądz Jerzy Bryła, długoletni kapelan Bractwa, nie został wyściskany z okazji swych 92 urodzin. Delegacja bracka z podstarszymi  Bractwa Józefem Jojdą i Kazimierzem Lorancem złożyła czcigodnemu Jubilatowi życzenia długich lat życia, obdarowując upominkami w postaci m.in. książek. Ks. Jerzy Bryła, który znajdował się w gronie bliskich przyjaciół świętego Jana Pawła II, jest w bardzo dobrej formie i zadziwia wszystkich swoją znakomitą pamięcią oraz humorem.

Należy do tych zasłużonych krakowskich kapłanów, którzy z racji pełnionych funkcji w Krakowie mają przyjaciół w wielu, bardzo różnych środowiskach. Przez długie lata był między innymi proboszczem parafii Najświętszego Salwatora na krakowskim Zwierzyńcu, kapelanem środowisk artystycznych, głuchoniemych oraz Bractwa Kurkowego. W spotkaniu z ks. Jerzym Bryłą uczestniczył m.in. ceremoniarz Maciej, Żółciński, pisarz Bractwa Stanisław Komusiński, b. marszałek Bractwa Władysław Kufrej, b. marszałek Ryszard Maślanka, b. marszałek Andrzej Hojda. .

Urodziny obchodzi dzisiaj - 24 maja. Życzymy Księże szczęścia i wielu łask Bożych!

Fot. Kazimierz Loranc, Janusz Michalczak