Strona główna

2020-04-02

15. rocznica śmierci św. Jana Pawła II.

Maseczki higieniczne na twarzach i rękawice jednorazowe na rękach delegacji Bractwa Kurkowego, składającej wiązankę kwiatów przed pomnikiem św. Jana Pawła II w zamkniętym dla krakowian z powodu epidemii Parku Strzeleckim, to znaki niepewnego czasu.

Pamiętne słowa papieża Jana Pawła II, którego 15 rocznicę śmierci obchodzimy, brzmią dziś niezwykle aktualnie.

- Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! - mówił do nas na krakowskich Błoniach podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w roku 1979. - Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego! Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć… Musicie być mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest…

Nauczanie św. Jana Pawła II, któremu świat nadal przydomek ,,Wielki”, czyni nas zobowiązanymi do wypełnienia Jego duchowego testamentu. Świat zapamiętał polskiego Papieża między innymi za sprawą najdłuższego w historii pontyfikatu, który trwał 26 i pół roku (9666 dni).

Jan Paweł II beatyfikował i kanonizował w 1338 wielkich postaci, kanonizował aż 51 z wszystkich 482 świętych. Na dziewięciu konsystorzach kreował kardynałami 231 duchownych katolickich. Był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, niebędącym Włochem.

Jednak dla większości przytoczone informacje to tylko suche fakty i liczby.

Święty Jan Paweł II uosabiał najpiękniejsze polskie cechy – wierność Rzeczpospolitej, Chrystusowi oraz Jego Matce, polskiej tradycji, rodzinie, ludzkiemu życiu i bliźnim. Rycerskość serca, poczucie humoru szły u św. Jana Pawła II w parze z serdecznością i nade wszystko Niezłomnością..

Kwiaty w Parku Strzeleckim złożyli w imieniu Braci - podstarszy Bractwa Kazimierz Loranc oraz ceremoniarz Bractwa Maciej Żółciński.

Janusz Michalczak