Strona główna

2018-11-05

Msza za dusze śp. braci kurkowych i kwiaty dla Jana Pawła II

W dzień imienin św. Karola Boromeusza, patrona Karola Wojtyły, obchodzonych 4 listopada, bracia kurkowi czczą pamięć polskiego Papieża składając kwiaty przed pomnikami Jana Pawła II w parku Strzeleckim oraz na Skałce. W tym roku wiązanki złożyły delegacje starszyzny brackiej ze starszym Bractwa Henrykiem Kuśnierzem oraz ekipa królewsko-marszałkowska z królem kurkowym Zbigniewem Wolframem ,,Niepodległym".

Na Skałce bracia uczestniczyli w dorocznej mszy św. w intencji śp. braci kurkowych odprawionej przez o. przeora Sanktuarium Męczeństwa św. Stanisława Grzegorza Prusa OSPPE. Intencje odczytał brat Stanisław Dyrda.

Ojciec przeor Grzegorz Prus podkreślił związki braci kurkowych z sanktuarium, wymieniając między innymi ołtarz Trzech Tysiącleci, którego fundatorem był król kurkowy Piotr Skalski z małżonką Lucyną. Zapowiedział również doroczną, listopadową pielgrzymkę bracką do sanktuariów na Jasnej Górze oraz w Leśniowie, której przewodził będzie król kurkowy Zbigniew Wolfram ,,Niepodległy" z marszałkami - Andrzejem Hojdą oraz Janem Adamem Księżykiem.

Po mszy św. bracia zostali zaproszeni przez o. Grzegorza Prusa na wieczorną kolację w klasztornym refektarzu.

Janusz Michalczak