Strona główna

2021-05-03

Święto Konstytucji 3. Maja

Król kurkowy Adam Rajpold „Casmirus” z marszałkami Rafałem Kowalem i Dariuszem Kaczmarczykiem oraz ceremoniarzem Bractwa Maciejem Żółcińskim reprezentowali Krakowskie Bractwo Kurkowe podczas uroczystości z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja.

Przed pomnikiem świętego Jana Pawła II stojącym przed królewską katedrą na Wawelu złożyli kwiaty, następnie uczestniczyli w mszy świętej za ojczyznę koncelebrowanej przez metropolitę krakowskiego ks. abp Marka Jędraszewskiego.

Na początku homilii abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę, że uchwalona 230 lat temu, Konstytucja 3 maja rozpoczynała się słowami „Preambuły”: „W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego”, które stanowiły fundament i podwaliny dla dalszych jej stwierdzeń. Metropolita krakowski podkreślił, że w następnych słowach wybrzmiewała duma z odzyskanej wolności i suwerenności, które jawiły się jako wartość wyższa niż życie czy osobista szczęśliwość, a twórcy „Ustawy Rządowej” byli świadomi odpowiedzialności za wolność, którą „trzeba ciągle na nowo zdobywać”.

Arcybiskup przypomniał przemówienie Jana Pawła II wygłoszone w czasie nabożeństwa dziękczynnego z okazji 200. rocznicy Konstytucji 3 maja w katedrze warszawskiej 8 czerwca 1991 r., w którym jak refren pobrzmiewało modlitewne wołanie «Naucz nas być wolnymi». „Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć” – mówił wówczas ojciec święty.

Metropolita krakowski zauważył, że cała czwarta pielgrzymka św. Jana Pawła II do Polski była jednym wielkim komentarzem do Konstytucji 3 Maja. Papież rozważał wówczas kolejne przykazania Dekalogu, które regulują postępowanie człowiecze w odniesieniu do Boga, do całej społeczności i do samego człowieka. Arcybiskup podkreślił, że wartość i przesłanie tych papieskich słów są aktualne także dzisiaj.

Kolejnym etapem świętowania była uroczystość przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Matejki. Bracia kurkowi również tu złożyli wiązankę kwiatów.

Tekst i fotografia Marian Satała