Strona główna

2018-12-21

Z wigiliną wizytą u ks. Jerzego Bryły i brata Zdzisława Maja

W przedwigilijnym czasie nie zapominamy o braciach seniorach i osobach szczególnie zasłużonych dla naszej organizacji. W miniony piątek delegacja starszyzny brackiej ze starszym Henrykiem Kuśnierzem, podstarszymi Józefem Hojdą oraz Kazimierzem Lorancem, a także królem kurkowym Zbigniewem Wolframem ,,Niepodległym", złożyła wizytę i przekazała życzenia zdrowia ks. infułatowi Jerzemu Bryle, długoletniemu kapelanowi naszej organizacji, który poddawany jest zabiegom rehabilitacyjnym.

Wszyscy oczekujemy powrotu do formy księdza Jerzego, który złożył prośbę o zwolnienie go z posługi duchowej na rzecz Bractwa z racji podeszłego wieku i decyzją Rady Starszych uhonorowany został tytułem kapelana seniora. Tytuł ten wręczony zostanie mu podczas uroczystości w katedrze Wawelskiej 18 stycznia.

Z kolei ekipa królewska, czyli król kurkowy Zbigniew Wolfram ,,Niepodległy" z marszałkiem Janem Adamem Księżykiem, przebywała w gościnie u byłego, długoletniego starszego Bractwa Zdzisława Maja, b. członka prezydium Europejskie Wspólnoty Strzelców Historycznych. Brat Maj otrzymał wraz z życzeniami medal krolewski, a także pamiątkowy ryngraf listopadowej pielgrzymki do Częstochowy oraz świąteczne upominki

Na zdjęciach: kapelan krakowskiego Bractwa ksl. infułat Jerzy Bryła podczas homilii w Łuczanowicach, rodzinnej miejscowości króla Krzysztofa Wójcika (fotografia pierwsza od lewej). Kolejne: ks. infułat Jerzy Bryła odbiera pamiątkową plaskorzeźbę w trakcie uroczystości nadania mu tytułu honorowego obywatela Krakowa. Po prawej brat Zdzisław Maj oraz szef Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Adam Gołembowski. Gratulacje marszałka Kazimierza Loranca dla brata Zdzisława Maja. Po prawej - ówczesny marszałek Jan Dziura-Bartkiewicz i król kurkowy Jan Okoński. W tle - brat Jerzy Kuzak. Ostatnie zdjęcie: wizyta delegacji Zjednoczenia Strzeleckich Bractw Kurkowych RP na Celostacie. Drugi z prawe - brat Zdzisław Maj. Pierwszy od lewej: Adam Gołembowski, prezes ZKBS RP.

Janusz Michalczak