Strona główna

2020-01-09

Zakończenie dyżuru Dowództwa Operacji Unii Europejskiej

W Centrum Operacji Lądowych - Dowództwie Komponentu Lądowego w Krakowie (COLąd-DKL), odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia dyżuru Dowództwa Operacji Unii Europejskiej (EU OHQ BG V4) FHQ i Grupy Bojowej UE. Grupy Bojowe Unii Europejskiej są przewidziane do udziału w misjach humanitarnych i prewencyjnych oraz stabilizacyjnych. W przypadku podjęcia decyzji o interwencji Grupa musi osiągnąć gotowość do działania w ciągu maksymalnie dziesięciu dni. Żołnierze GB UE mogą zostać przeniesieni w rejon kryzysu na odległość nawet sześciu tysięcy kilometrów od Brukseli. Grupa Bojowa powinna być zdolna do samodzielnego działania przez 30 dni, z możliwością przedłużenia tego terminu do 120 dni.Dowództwo Operacji Unii Europejskiej państw Grupy Wyszehradzkiej, stworzone na bazie COLąd-DKL, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, utrzymywało od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku gotowość do kierowania operacjami militarnymi Unii Europejskiej.

Międzynarodowa struktura była uzupełniana przez Węgry, Czechy i Słowację. Trzon Grupy Bojowej UE stanowiła 6. Brygada Powietrznodesantowa. Polska była państwem ramowym, a obsadę operacyjną uzupełniali żołnierze z państw Grupy Wyszehradzkiej i Chorwacji. W uroczystości, której gospodarzem był dowódca DKL-COLąd gen. dywizji Sławomir Kowalski, uczestniczyła delegacja Bractwa kurkowego z podstarszymi Kazimierzem Lorancem, Józefem Hojdą, królem kurkowym Adamem Rajpoldem ,,Casmirusem" i królem kurkowym AD 2017 Piotrem M. Mikoszem ,,Europejczykiem".

Janusz Michalczak