Strona główna

2017-12-16

Adwentowe spotkania z brackimi Seniorami

Decyzją Rady Starszych rozpoczęliśmy cykl adwentowych spotkań z seniorami Bractwa Kurkowego. Dzisiaj podstarszy Kazimierz Loranc wraz z bratem Zbigniewem Kwaterem, członkiem Rady Starszych, gościli w domu Jerzego Brzezińskiego, króla kurkowego w roku 1983. Brat Jerzy, 94-latek, znany krakowski restaurator, jest w świetnej formie, udziela się społecznie jest m.in. honorowym prezesem Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, bywa na różnych spotkaniach i jeździ nawet samochodem. Wzruszony, odebrał z rąk brackiej delegacji świąteczne upominki oraz pamiątki.

Ceremoniarz Maciej Żółciński oraz brat Wiesław Proszek gościli u brata Wiesława Flejtucha, który ostatnio niedomaga. Wizyta była okazją do złożenia życzeń świątecznych oraz zdrowia, a także wspomnień.

Brat Wiesław Flejtuch, wywodzący się z rodu Odrowążów, był wieloletnim chorążym Bractwa Kurkowego i uczestnikiem wielu najważniejszych wydarzeń w jego najnowszej historii. Jest darczyńcą między innymi pięknej buławy dla nowego brackiego chorążego, którym jest właśnie Wiesław Proszek,. Członkiem Komitetu Budowy Pomnika Jana III Sobieskiego na Kahlenbergu.

Kolejną wizytę bracia złożyli w domu p. Wiesławy Wiesława Pietroń, która przez wiele lat prowadziła biuro Bractwa Kurkowego, współpracując z kolejnymi starszymi Bractwa oraz królami kurkowymi. Świetnie zorganizowana, życzliwa, miała w małym palcu wiedzę o naszej organizacji. Również i nasza Wiesia otrzymała życzenia zdrowych, spokojnych Świąt od podstarszego Kazimierza Loranca, gospodarza Bractwa Marka Trzaski oraz b. króla kurkowego Zbigniewa Kwatera ,,Binarnego", członka Rady Starszych.

Janusz Michalczak