Strona główna

2019-04-27

Bazylika Mariacka. Inwestytura rycerzy Zakonu św. Sebastiana

W tym roku czterech braci kurkowych z Krakowa dostąpiło zaszczytu pasowania na rycerzy zakonu św. Sebastiana, organizacji stawiającej sobie za cel działanie na rzecz wspólnej, chrześcijańskiej Europy. Inwestytura odbyła się w bazylice Mariackiej podczas uroczystej mszy świętej, jako jeden z głównych punktów plenarnego zjazdu delegatów Europejskiego Stowarzyszenia Strzelców Historycznych.

Godności tej dostąpił panujący obecnie w krakowskim Bractwie Kurkowym król kurkowy Zbigniew Wolfram ,,Niepodległy", a także były król kurkowy Jan Dziura ,,Bartkiewicz", były chorąży Bractwa Wiesław Flejtuch i były marszałek Jerzy Gałczyński.

Mszę świętą odprawił kapelan tarnowskiego Bractwa Kurkowego ks. bp Stanisław Salaterski w towarzystwie koncelebransów - kapelana krakowskiego Bractwa Kurkowego, archiprezbitera Bazyliki Mariackiej ks. infułata Dariusza Rasia, kanclerza Kurii Polowej Wojska Austrii ks. bp. gen. brygadiera Haralda Trippa oraz o. Leona Pokorskiego (ofm).

Janusz Michalczak