Strona główna

2021-06-09

Boże Ciało w Krakowie 2021

Mszą św. przed Bazyliką Mariacką, pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza, zakończyły się obchody Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Precesja Bożego Ciała rozpoczęła się polową Mszą św. na Wawelu, którą koncelebrował metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski. Po jej zakończeniu, wierni udali się na Rynek Główny, zatrzymując się po drodze przy czterech ołtarzach, zbudowanych obok kościołów: św. Idziego, świętych Apostołów Piotra i Pawła, św. Wojciecha i przy Bazylice Mariackiej. W tym roku tematyka ołtarzy nawiązywała do postaci kard. Stefana Wyszyńskiego i jego nauczania.

Arcybiskup Marek Jędraszewski podziękował wszystkim za uczestnictwo w procesji. – Dziękuję wam, drogie siostry i bracia, że przyszliście, pokonując niepokoje i obawy – mówił i przypomniał słowa Jana Pawła II, który na początku swojego pontyfikatu wołał: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. – Otwierajmy nasze serca, pełne dobroci, szlachetności, pocieszenia i dobrego, pięknego, polskiego słowa, wyrastającego z najlepszych tradycji naszej wspaniałej literatury i poezji. Okazujmy sobie dobroć, która płynie z Eucharystii – zakończył metropolita.

W uroczystościach wzięły udział reprezentacje krakowskich parafii wraz ze swoimi proboszczami i rektorami kościołów, asysty procesyjne, zgromadzenia zakonne żeńskie i męskie, bractwa, stowarzyszenia, wspólnoty, wojsko, ludzi nauki i kultury, władze miejskie i samorządowe, szkoły katolickie oraz młodzież.

Bardzo liczna była reprezentacja krakowskiego Bractwa Kurkowego. Był starszy bractwa Henryk Kuśnierz, król kurkowy AD 2019-2021 Adam Rajpold „Casmirus” z marszałkami Dariuszem Kaczmarczykiem i Rafałem Kowalem, ceremoniarzem Maciejem Żółcińskim, królami kurkowymi Jerzym Turbasą i Tadeuszem Rysiem oraz kilkudziesięcioma innymi braćmi. Wśród koncelebransów był kapelan Bractwa Kurkowego, archiprezbiter Bazyliki Mariackiej ks. inf. Dariusz Raś.

Bp Jan Zając wygłosił kazanie przed katedrą na Wawelu

– Sakrament Ciała i Krwi jest sakramentem drogi. Tej drogi, którą człowiek podąża do licznych swoich przeznaczeń u Boga samego. Tej drogi, od życia w doczesności, od życia przemijającego prowadzi nas do wiecznego życia – mówił bp Jan Zając w czasie Mszy św. na wzgórzu wawelskim, po której wyruszyła tradycyjna procesja eucharystyczna w kierunku Rynku Głównego.

W czasie homilii bp Jan Zając zwrócił uwagę na tajemnicę doskonałej ofiary, którą Syn Boży złożył z samego siebie za grzechy ludzkości. – Bóg przyszedł na świat po to, aby go uratować oddając samego siebie na straszną śmierć na krzyżu. Jego Krew wylana do ostatniej kropli przynosi ludziom prawdziwe uzdrowienie. Bo to jest Krew Boga – człowieka – mówił emerytowany krakowski biskup pomocniczy i podkreślał, że poprzez ofiarę ustanowioną w Wieczerniku, pod postacią chleba i wina, Bóg zawarł przedziwne przymierze z ludzkością.

Po Mszy św. spod katedry na Wawelu wyruszyła procesja eucharystyczna w kierunku Rynku Głównego zatrzymując się przy czterech ołtarzach usytuowanych przy kościołach św. Idziego, śś. Piotra i Pawła, św. Wojciecha i Mariackim.

Bp Robert Chrząszcz wygłosił kazanie przy ołtarzu przed kościołem św. Idziego

- Dziś zwracam się do was nie tylko z prośbą, ale z błaganiem. Módlcie się za Kościół. Módlcie się za pasterzy. Módlmy się wzajemnie jedni za drugich! Ta modlitwa jest naprawdę ważna. Jest wyrazem prawdziwej wierności - mówił bp Robert Chrząszcz przy Krzyżu Katyńskim podczas centralnej procesji Bożego Ciała w Krakowie.

Bp Janusz Mastalski przy kolejnym ołtarzu przy kościele śś. Piotra i Pawła mówił

- Trzeba być wiernym, słuchać i trwać w Panu. Ma to miejsce między innymi poprzez przestrzeganie praw. Trzeba jednak podkreślić za kard. Stefanem Wyszyńskim, iż w Kościele ten, kto miłuje, nie ma kłopotu z żadnymi prawami, przepisami i kodeksami karnymi. Trwajmy więc przy Chrystusie, a nie zawiedzie nas. Przestrzegajmy praw człowieka, rodziny i narodu. Bądźmy dla siebie dobrzy w imię miłości - mówił bp Janusz Mastalski przy kościele św. Piotra i Pawła podczas centralnej procesji Bożego Ciała.

Bp Damian Muskus przy trzecim ołtarzu przy kościele św. Wojciecha mówił o tym, że potrzebujemy nadziei. - Panie Jezu, otwieraj i nasze oczy, byśmy umieli Cię rozpoznawać w tym, co nowe i nieznane. Otwieraj nasze serca, byśmy stawali się znakami nadziei dla świata. Daj nam wrażliwość na Twoją obecność w drugim człowieku - mówił bp Damian Muskus przy kościele św. Wojciecha podczas centralnej procesji Bożego Ciała.

Abp Marek Jędraszewski przy czwartym ołtarzu przy Bazylice Mariackiej zapewnił, że najważniejszym elementem zespalającym nasze polskie dzieje jest chrześcijaństwo

- Poczucie tożsamości polskiej kultury i zatroskanie o jej wielkość musi wyrastać z rzetelnej znajomości polskich dziejów, na które patrzy się nie tylko z perspektywy zawodowego historyka, ale także, a może przede wszystkim, z perspektywy człowieka wierzącego, który w Bogu dostrzega prawdziwego Pana dziejów i historii - mówił abp Marek Jędraszewski podczas homilii na zakończenie centralnej procesji Bożego Ciała przy Bazylice Mariackiej. - Rozważamy dzisiaj, w uroczystość Bożego Ciała, te wielkie prawdy o polskim narodzie, które przekazał nam Czcigodny Sługa Boży Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński. Dziękujemy Panu Bogu za to, że na bardzo trudne dziejowe zmagania dał nam tak wielkiego duchowego Wodza i Pasterza, który przez ponad trzydzieści lat swej służby Kościołowi i Ojczyźnie z niezłomną odwagą odwoływał się do polskiej tożsamości, po polskich sumień, do polskich umysłów. Z otwartym sercem przyjmujemy zatem jego apel, jaki skierował do nas dnia 21 kwietnia 1974 roku: „Narodzie polski, wiedz, co mówi ci Chrystus – nie bądź niedowiarkiem, ale wierzącym! Odważnie mówimy, nie pierwszy raz na ambonach stolicy: nie bądźcie narodem tchórzów, miejcie odwagę myśleć!”. A my do tych wezwań Prymasa Tysiąclecia dodajemy dzisiaj kolejne: Miejcie odwagę wierzyć! Miejcie odwagę zwyciężać!

Po zakończeniu procesji bracia spotkali się w restauracji Hotelu Europejskiego na wytwornym obiedzie. Po południu pięciu braci kurkowych w kontuszach uczestniczyło w procesji Bożego Ciała w kościele św. Krzyża. Pierwszy ołtarz urządzono przed Kamienicą Medyków Krakowskich przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie, poświęcony był Najświętszej Maryi Pannie Szpitalnej. Przygotował go prof. Krzysztof Krajewski z rodziną. Warto dodać, że przy dekoracji ołtarza wykorzystał dwa pasy kontuszowe. Drugi ołtarz przed kamienicą pod numerem 20 przy ul. Radziwiłłowskiej, w suterenie której ostatnie lata swojego życia spędziła błogosławiona Aniela Salawa przygotowało Bractwo św. Krzyża we współpracy z właścicielem kamienicy, dr Krzysztofem Turzańskim, III ołtarz poświęcony św. Janowi Pawłowi II przygotował Jacek Czepczyk, dyrektor hotelu Europejskiego, wraz z rodziną, IV ołtarz przed budynkiem Urzędu Wojewódzkiego dedykowany św. Szarbelowi, który odbiera szczególną cześć w kościele Świętego Krzyża, przygotowali pracownicy Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Modlitwę do św. Szarbela odczytał Łukasz Kmita, wojewoda małopolski.

Po procesji o ogrodach parafii św. Krzyża odbył się pokaz filmu o ks. bp Albinie Małysiaku pt. Z wiarą na głęboką wodę. W tym filmie trzykrotnie o bp. Albinie Małysiaku mówi ks. inf. Jerzy Bryła, kapelan senior naszego Bractwa. Autorami filmu są Anna Kaszewska i Łukasz Lech.