Strona główna

2017-11-02

Bracia kurkowi kwestowali i uczcili pamięć swoich poprzedników

Bracia kurkowi kwestują kwstopwali 1 listopada na Cmentarzu Rakowickim i odwiedzali groby zasłużonych członków Bractwa. Datki zbierał król kurkowy Piotr M. Mikosz ,,Europejczyk" z marszałkami - Zbigniewem Szotą i Dobieslawem Gałą. Kwestował też brat Adam Rajpold. Sądząc z wagi puszki najwięcej datków zebrał brat Jan Szaro, któremu w tym dziele towarzyszyła wnuczka w stroju krakowskim. Przewodnikiem po nekropolii i grobach braci jest b. marszałek Rafał Wolfram, który opracował mapę z miejscami wiecznego spoczynku 25 braci kurkowych.

Zapalono znicze na grobach Ludwika Zieleniewskiego, Leona Zieleniewskiego, Christiana Heisslera, Józefa Louisa, Adolfa Pollera, Jana Kantego Fedorowicza, ojca generała Adama Studzińskiego, Tadeusza Piekarza, Feliksa Adamskiego, Leonidasa Świejkowskiego, Wincentego Bogdanowskiego, Tadeusza Antoniego Kozłowskiego, generała Włodzimierza Potasińskiego, Ułanów spod Rokitnej, a takze Stanisława Rowińskiego, Antoniego Oremusa, Ludwika Jana Schneidera. Bracia zapalili znicze na grobach braci znajdujących się na cmentarzu na Salwatorze: generała Bronisława Kwiatkowskiego, Józefa Turbasy, Andrzeja Gołdy, Stanisława Kapuścińskiego, Stanisława Lelka, Janusza Gawora i ks. biskupa Albina Małysiaka.