Strona główna

2018-04-23

Bracia Zdzisław Grzelka i Piotr M. Mikosz we władzach Zjednoczenia

Do Krakowa powróciła ekipa braci kurkowych, uczestników XV Kongresu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP w składzie: Zdzisław Grzelka - wiceprezes ZKBS RP, Piotr M. Mikosz, król kurkowy ,,Europejczyk" - przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZKBS RP, Jerzy Gałczyński - prezes Okręgu Krakowskiego Bractw Kurkowych, Jan Dziura-Bartkiewicz - król Okręgu Krakowskiego, Marek Trzaska, Krzysztof Wójcik, Marian Satała, Gniewomir Rokosz-Kuczyński - przewodniczący Sądu Honorowego ZKBS RP, Marek Rogóż i Wacław Gerczak.

Wyborom nowych władz towarzyszyły spore emocje, o czym możemy dowiedzieć sie m.in. z komentarza Gniewomira Rokosz-Kuczyńskiego. Do najwyższych władz Zjednoczenia wybrano braci: Zdzisława Grzelkę, który zostal członkiem Zarządu oraz Piotra M. Mikosza, który z kolei znalazł się w składzie Komisji Rewizyjnej ZKBS RP. Prezesem Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP został Krzysztof Larski z Kcyni. Janusz Michalczak Fot. Marian Satała