Strona główna

2018-06-23

Bracki rejs pod żaglami. Wyspy greckie 2018

Witamy dziś w Ojczyźnie braci kurkowych, którzy uczestniczyli w dorocznym rejsie pod żaglami, wiodącym między greckimi wyspami. Mapka prezentuje topograficzne szczegóły eskapady. Ilekroć widzę w takich okolicznościach brata Leona umacniam się w przekonaniu, że Franciszkanie to bardzo zdolni touroperatorzy :).

Podobno, ale to nie potwierdzone, załogą komenderowali:  starszy Henryk Kuśnierz (zapewne w roli kapitana), a także obecnie panujący król kurkowy Zbigniew Wolfram ,,Niepodległy" i podstarszy Kazimierz Loranc.

Janusz Michalczak