Strona główna

2018-10-24

Debata o gospodarce w Narodowym Banku Polskim w Krakowie

I proszę... Da się? O pieniądzach można na wesoło, a nawet śpiewająco - o czym świadczą zamieszczone poniżej fotografie. W krakowskim oddziale Narodowego Banku Polskiego odbyło się dzisiaj cykliczne spotkanie dla przedsiębiorców pt. ,,Stabilność rynku kapitałowego, a koniunktura". Trudno więc dziwić się, że nie zabrakło wśród uczestników również braci kurkowych, którzy odnoszą sukcesy gospodarcze prowadząc duże firmy.

Humory dopisują, gdyż wskaźniki makroekonomiczne, także światowe, są bardzo korzystne dla Polski oraz rodzimych inwestorów. Analizę polskiego rynku finansowego i gospodarki prezentowali: Paweł Szałamacha, członek zarządu NBP oraz Andrzej Diakonow, wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Nieco gorzej niż z konsumpcją jest z inwestycjami w firmach, ale bankowcy - co sami podkreślają - nie są w stanie ocenić dziś tego zjawiska, gdyż wielu przedsiębiorców nie ma potrzeby inwestowania w tradycyjny sposób. Zamiast kupować jakieś urządzenia, maszyny czy oprogramowanie - leasingują je, wynajmują lub płacą za nie tylko wtedy, gdy ich potrzebują.

Wiedza o gospodarce, jaką dysponuje NBP, to w dużej mierze zasługa współpracy polskiego banku centralnego z przedsiębiorcami, którzy
uczestniczą w tworzeniu analiz. Mówił o tym, przedstawiając oceny gospodarcze, Jarosław Jakubik, zastępca dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego. Podobnie jak w roku minionym wręczone zostały tego dnia przedstawicielom 82 firm współpracujących z NBP specjalne podziękowania.

Debacie przysłuchiwał się m.in. król kurkowy Zbigniew Wolfram ,,Niepodległy", marszałek Adam Rajpold, chorąży Wiesław Proszek i marszałek Krzysztof Karbowski. Swymi doświadczeniami gospodarczymi dzielił się ze słuchaczami także, między wykonywanymi na koniec piosenkami, bardzo lubiany, a jeszcze bardziej utalentowany, Jacek Wójciki. Na zdjęciu, wśród Braci, sympatyczna gospodarz spotkania, czyli Katarzyna Basiaała, dyrektor Oddziału NBP w Krakowie Katarzyna Basiak-Gała.

Janusz Michalczake