Strona główna

2020-11-05

Imieniny Karola Boromeusza, patrona Świętego Jana Pawła II

4 listopada, w imieniny Karola Boromeusza - patrona świętego Jana Pawła II - czcimy pamięć naszego wielkiego Papieża,. W tym roku uroczyste spotkanie miało skromniejszy charakter z przyczyn pandemii koronawirusa,. Tego dnia wspominamy bowiem również zmarłych braci kurkowych poprzez udział w mszy św. w Sanktuarium na Skałce.

Kwiaty pod pomnikami Ojca Świętego w parku Strzeleckim i na Skałce złożyła delegacja z podstarszym Kazimierzem Lorancem, ceremoniarzem Maciejem Żółcińskim oraz królem kurkowym Adamem Rajpoldem ,,Casmirusem". Towarzyszył nam nowy przeor Sanktuarium - białostoczanin o. Mariusz Tabulski OSPPE, przypominając między innymi o 605 rocznicy urodzin Jana Długosza (1 grudnia), którego szczątki spoczywają w skałecznej nekropolii wielkich twórców.

- Czuje się bardzo blisko związany z postacią kronikarza naszych dziejów, gdyż Jan Długosz był patronem mojego liceum w Nowym Sączu - podkreślał ceremoniarz Maciej Źółciński.