Strona główna

2018-06-10

Intronizacja króla kurkowego Zbigniewa Wolframa ,,Niepodległego"

Wiwat Rex! W Bractwie Kurkowym rozpoczęło się roczne panowanie Zbigniewa Wolframa. Nowy król kurkowy otrzymał Srebrnego Kura, symbol władzy monarszej w Bractwie Kurkowym, z rąk starszego Bractwa Henryka Kuśnierza podczas uroczystej intronizacji w Rynku Głównym. Deklarując za Tadeuszem Kościuszką, że powierzonej mu władzy na niczyj ucisk nie użyje, zapowiedział w pierwszej mowie królewskiej, że podczas panowania, które przypada na 100-lecie odzyskania niepodległości, będzie aktywnym uczestnikiem wielkiego jubileuszu.

Król przyjął stosowny przydomek „Niepodległy". Na Rynku Głównym ogłosił ten fakt prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, wręczając królowi oraz jego marszałkom - Andrzejowi Hojdzie i Janowi Adamowi Księżykowi - pamiątkowe akty nadania tytułów. Patriotyczny charakter nowego panowania w Bractwie Kurkowym podkreślił dodatkowo akt przekazania dwóch karabinków „Grot" na ręce dowódcy 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Krzysztofa Goncerza, w obecności wiceministra obrony narodowej Sebastiana Chwałka. Broń została ufundowana przez Zbigniewa Wolframa oraz jego marszałków*.

W liście skierowanym do uczestników uroczystości Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, podkreślił, że ten szczególny gest, w roku obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, nawiązuje do najpiękniejszych tradycji II Rzeczypospolitej, zaś przekazanie broni jest przejawem poparcia społecznego dla realizowanej misji tworzenia armii obywatelskiej. W odpowiedzi starszy Henryk Kuśnierz przypomniał, że Bractwo stanowi właśnie taką najstarszą obywatelską formację militarną

Podczas intronizacji ogłoszone zostały również nazwiska małego króla kurkowego oraz marszałków wyłonionych podczas zawodów w parku Strzeleckim, których uczestnikami są uczniowie krakowskich szkół podstawowych. W tym roku godność małego króla uzyskał Mikołaj Trzaska, uczeń SP im. Jana Pawła II w Michałowicach, syn Marka Trzaski, obecnego gospodarza Bractwa Kurkowego, i wnuk Tadeusza Trzaski, byłego króla kurkowego. Marszałkami zostali Antoni Migas i Michał Bierlit.

Uczestniczącemu w uroczystości wojewodzie małopolskiemu Piotrowi Ćwikowi przypadł zaszczyt wręczenia łańcuchów ze srebrnym kurem dwóm nowym braciom honorowym a.d.2018 ks. infułatowi Dariuszowi Rasiowi, wypróbowanemu przyjacielowi Bractwa, archiprezbiterowi bazyliki Mariackiej - będącej miejscem uroczystych mszy intronizacyjnych - oraz prof. Adamowi Glapińskiemu, ekonomiście i obecnemu prezesowi Narodowego Banku Polskiego, instytucji, która podjęła się zadania wybicia monety upamiętniającej jubileusz 760-lecia krakowskiego Bractwa Kurkowego. Uroczystość w Rynku Głównym poprzedziła msza intronizacyjna odprawiona przez zaprzyjaźnionego z Bractwem ks. biskupa Wiesława Śpiewaka, sprawującego dziś misję ewangelizacyjną na odległych Bermudach. Podczas mszy poświęcony został nowy sztandar Bractwa, a także nowa kopia Srebrnego Kura (stara zostanie poddana zabiegom renowacyjnym i trafi do muzeum)

W drodze powrotnej z Rynku Głównego król z marszałkami złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem Adama Mickiewicza Oficjalne uroczystości kontynuowano w parku Strzeleckim. Odsłonięta została tablica upamiętniająca zasadzanie platanu w 90. rocznicę urodzin ks. infułata Jerzego Bryły, kapelana krakowskiego Bractwa od 38 lat. Medalami królewskimi uhonorowani zostali przez Zbigniewa Wolframa „Niepodległego” między innymi wojewoda Piotr Ćwik oraz posłanka Małgorzata Wasserman, której dziadek ze strony mamy był marszałkiem Bractwa Kurkowego w roku 1996. Finałem uroczystości był udany piknik.

Tekst i zdjęcia: Janusz Michalczak

 * W historii Polski, przypomina MON, można odnaleźć wiele przykładów darowizn społeczeństwarzecz sił zbrojnych. W 1933 roku na mocy uchwały Rady Ministrów utworzony został Fundusz Obrony Morskiej przeznaczony na rozbudowę Marynarki Wojennej. W 1936 roku w obliczu narastającego zagrożenia, na mocy dekretu Prezydenta RP utworzony został Fundusz Obrony Narodowej. Inicjatywy takie były możliwe dzięki ofiarności polskiego społeczeństwa.