Strona główna

2019-05-12

Krakowskie uroczystości ku czci św. Stanisława

Na przestrzeni wieków kościół zdecydowanie przeciwstawiał się władzy i ludziom, którzy występowali przeciw prawu naturalnemu i Chrystusowi. Święty Stanisław jest jest jedną z tych wielkich postaci, które konstytuują polski Kościół.  Mówił o tym, podczas krakowskich uroczystości ku czci św. Stanisława abp. Leszek Sławoj Głódź. - Dziś w polskiej przestrzeni publicznej głośno od projektów, na które my, ludzie wiary, jesteśmy zobowiązani wyrazić nasze, współczesne non possumus – podkreślał, nawiązując do słynnych słów ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, który przeciwstawił się nimi komunistom. - Podważanie świętości rodziny, haniebne próby jej zrównania z luźnymi związkami lub ze związkami osób tej samej płci, ataki na świętość życia, przykazania Dekalogu. Ujmowane dziś w perspektywie zbliżających się wyborów. Formułowanie wybiegających w przyszłość amoralnych i nihilistycznych deklaracji, projektów.

Tymczasem hałaśliwe, pewne siebie ,,nie” zwrócone przeciw wartościom, które budowały  polskie społeczeństwo na przestrzeni ponad tysiąca lat, rozbrzmiewa dziś wokół nas. - ,,Nie” - Chrystusowi, Kościołowi, wspólnocie katolickiego narodu, normom chrześcijańskiej moralności, kulturze duchowej, polskiej tożsamości, wartościom, w których Polska trwa, ,,nie” – jednostek, ,,nie” - programów politycznych i ideowych, ,,nie” - stowarzyszeń, partii, ugrupowań, fundacji – podkreślał abp. Leszek Sławoj Głódż. - Różne są ich imiona i geneza. Rożni są adresaci. Łączy ich wrogość do chrześcijaństwa. Agresywny ateizm i antyklerykalizm. Ekspozycja moralnego nihilizmu.

W uroczystości wzięło udział kilka tysięcy osób. W procesji z katedry Wawelskiej  niesione były relikwie św. Stanisława BM oraz wielu innych polskich świętych i błogosławionych - m.in. bł. Michała Giedroycia, św. Stanisława, a także świętego Jana Pawła II. Procesję, która w tym roku - w związku z remontem ulicy Krakowskiej - szła ulicą Bernardyńska, bulwarami Wiślanymi i ulicą Dietla,  prowadził prymas Polski abp Wojciech Polak, biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej Grzegorz Olszowski i biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej Janusz Mastalski.

W procesji i mszy św. na Skałce uczestniczyli przedstawiciele władz z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem i wojewodą Piotrem Ćwikiem, a także bracia kurkowi pod przewodnictqwem podstarszego Kazimierza Loranca  z królem kurkowym Zbigniewem Wolframem ,,Niepodległym” oraz marszałkami - Janem Adamem Księżykiem i Adamem Rajpoldem.

Janusz Michalczak