Strona główna

2019-11-01

Kwesta na cmentarzu Rakowickim z królem Adamem Rajpoldem ,,Casmirusem"

Kwestowanie na cmentarzu Rakowickim to już tradycja. Dla sprawującego królewskie zaszczyty Adama Rajpolda ,,Casmirusa” to rodzaj powinności, ale przede wszystkim potrzeby serca, więc kwestuje w tym miejscu od 15 lat! Za każdym razem z dużym powodzeniem, posługę kończy dopiero, gdy potężna puszka jest pełna.

W tym roku bracia kwestowali nie tylko na rzecz odnowy cmentarza, ale także dla Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera. Cmentarz Rakowicki jest nekropolią, miejscem spoczynku wielu zasłużonych krakowian, którzy położyli ogromne zasługi na rzecz rozwoju miasta oraz niepodległości Polski. Są wśród nich bracia kurkowi – prezydenci Krakowa, radni, wybitni dowódcy Wojska Polskiego, naukowcy oraz twórcy kultury. Każdego roku bracia zapalają na ich grobach znicze i zostawiają pamiątkowe chorągiewki z symbolem ,,Srebrnego Kura”, nie zapominając jednocześnie o tych żołnierzach Niepodległej, którzy czynem i własną krwią wywalczyli wolną Polskę.

W tym roku pokłoniliśmy się nad mogiłami Józefa Wawel-Louisa – fundatora terenów pod park Strzelecki przy ul. Lubicz, Leona i Ludwika Zieleniewskich – współtwórców potęgi przemysłowej Krakowa, Kacpra Pollera – Austriaka, który osiadł w Krakowie i zbudował w nim nowoczesny hotel przy ul. Szpitalnej, Jana Kantego Federowicza – pierwszego prezydenta Krakowa po odzyskaniu niepodległości. Zapaliliśmy znicz w kwaterze legionowej, a także na grobie gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego – legendarnego osobistego adiutanta Piłsudskiego, gen. Włodzimierza Potasińskiego – dowódcy Wojsk Specjalnych, tragicznie zmarłego podczas lotu do Smoleńska w 2010 roku, na mogile Rokitniańczyków – poległych w szarży na pozycje rosyjskie w roku 1916 oraz pod tablicą upamiętniającą wybitnych dowódców z rodu Hallerów – Stanisława i Józefa, który był twórcą Armii Polskiej we Francji.

Zwykło się mówić, że dzień Wszystkich Świętych łączy ludzi ponad podziałami. Potwierdzeniem tych słów może być uczestnictwo w kweście przy głównej bramie cmentarza wicepremiera Jarosława Gowina i senatora Jerzego Fedorowicza z rodziną.

Janusz Michalczak