Strona główna

2021-10-17

Kwiaty dla świętego Jana Pawła II

Bracia kurkowi w niedzielę 17 października 2021 r. zebrali sie w Parku Strzeleckim, by oddać hołd swojemu Wielkiemu Bratu Honorowemu świętemu Janowi Pawłowi II. Przed jego pomnikiem, wzniesionym w Parku Strzeleckim w 2000 r. złożyli wiazankę kwiatów. W uroczystości uczestniczyli król kurkowy Adam Rajpold z marszałkami Dariuszem Kaczmarczykiem i Rafałem Kowalem, prezes Okręgu Krakowskiego Bractw Kurkowych Jan Dziura-Bartkiewicz, starszy Bractwa Kurkowego w Krakowie Zdzisław Grzelka oraz kilku innych braci.


43 lata temu, 16 października 1978 roku, kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Przyjął on imię Jan Paweł II i był pierwszym od 1522 r. papieżem nie z Włoch. W rocznicę tego wydarzenia obchodzimy święto ustanowione w 2005 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Konklawe, czyli wybór następcy, rozpoczęło się 14 października 1978 r. Uczestniczyło w nim 111 kardynałów. Z tego 56 było Europejczykami, a 26 Włochami. Zgodnie obowiązującym prawem obrady i głosowania odbywały się kaplicy Sykstyńskiej. W czasie konklawe w wyniku ósmego głosowania 16 października kardynałowie wybrali na papieża metropolitę Krakowa 58-letniego kard. Karola Wojtyłę.
Dzień papieża Jana Pawła II to polskie święto obchodzone co roku 16 października, ustanowione przez Sejm RP w hołdzie papieżowi Polakowi Janowi Pawłowi II.