Strona główna

2019-03-19

Laury dla zasłużonych dla rzemiosła budowlanego w Krakowie

W dniu patrona rzemieślników Małopolski Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych 19 marca każdego roku przyznaje medale św. Józefa osobom zasłużonym dla budownictwa i rzemiosła.  

Podczas oficjalnej części uroczystości, która odbyła się w siedzibie Cechu przy pl. Wolnica, starszy cechu Janusz Chwajoł, będący również członkiem Rady Starszych Bractwa Kurkowego,  uhonorował medalem św. Józefa zastępcę prezydenta Krakowa Andrzeja Kuliga, związanego od dawna z krakowskim rzemiosłem (w latach 1998-2002 dyrektor Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie). Laureat jest prawnikiem z zawodu, pracownikiem naukowym Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorem habilitowanym prawa konstytucyjnego. 

Drugim medalem uhonorowany został mistrz ciesielstwa Marcin Jakubas, który związany jest z budownictwem od ponad 18 lat. Marcin Jakubas zyskał uznanie m.in. szkoląc uczniów w rzemiośle budowlanym. Medale wręczył prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski, w obecności m.in. przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Dominika Jaśkowca.

W uroczystości uczestniczyła delegacja Bractwa Kurkowego z podstarszym Kazimierzem Lorancem i królem kurkowym Zbigniewem Wolframem ,,Niepodległym".

Wypada przypomnieć, że pierwszy medal św. Józefa został wręczony Janowi Pawłowi II 19 marca 2000 r. na placu św. Piotra. Od 2002 r. wyróżnienie to przyznawane jest przedstawicielom życia publicznego i zawodowego branży budowlanej.
Do tej pory wśród wyróżnionych nagrodą Małopolskiego Cechu Rzemiosł Budowlanych znaleźli się m.in. marszałkowie województwa: Marek Nawara i Janusz Sepioł, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, kard. Franciszek Macharski oraz kard. Stanisław Dziwisz.
Autorem medalu, który przedstawia św. Józefa jako cieślę przy pracy, jest prof. Jerzy Nowakowski.

Podczas uroczystości platynowym medalem Jana Kilińskiego (odznaczenie Związku Rzemiosła Polskiego) wyróżniony został znany rzemieślnik budowlany Andrzej Skwarczyński, a prezydenckim medalem za zasługi dla Krakowa Honoris Gratia - mistrz kominiarski Adam Barut.

W tym roku, zgodnie z wieloletnią tradycją, uroczystości poprzedziła msza święta w bazylice Bożego Ciała, podczas której kazanie poświęcone etosowi zawodów rzemieślniczych wygłosił proboszcz parafii Bożego Ciała Przemysław Soboń.

Janusz Michalczak