Strona główna

2021-10-21

Medale św. Krzysztofa wręczone laureatom X i XI edycji

Dziś już po raz dziesiąty zostały wręczone medale św. Krzysztofa, którymi Muzeum Krakowa honoruje osoby, instytucje i firmy wspierające działalność muzeum oraz krakowskie tradycje. Wśród laureatów znalazł sie nasz brat kurkowy prof. Andrzej Matyja.Wręczane od dekady medale św. Krzysztofa są formą podziękowania za aktywność na różnych polach związanych z misją i wizją muzeum. W ten sposób Muzeum Krakowa wyróżnia osoby i instytucje, które szczególnie przyczyniły się do poznawania, przybliżania i chronienia dziedzictwa Krakowa. Medale są przyznawane w trzech kategoriach: za wsparcie merytoryczne i naukowe działań Muzeum Krakowa, za wsparcie finansowe projektów muzealnych, a także za kultywowanie krakowskich tradycji i obyczajów.

Medale przyznaje kapituła, w skład której wchodzą: Prezydent Miasta Krakowa – prof. Jacek Majchrowski, Kanclerz Kapituły; Przewodniczący Rady Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – prof. dr hab. Jacek Purchla; Przewodniczący Stałej Konferencji Dyrektorów Muzeów Krakowskich – Marek Świca oraz Dyrektor Muzeum Krakowa – dr Michał Niezabitowski.

W 2020 roku z powodu pandemii uroczystość wręczenia medali została odwołana, dlatego podczas dzisiejszego spotkania w Pałacu Krzysztofory uhonorowani zostali laureaci X i XI edycji. Laureatami X edycji zostali:

- w kategorii wsparcie merytoryczne: Lili Haber, która od lat aktywnie działa na rzecz upamiętniania żydowskiego dziedzictwa Krakowa oraz wojennej historii krakowian narodowości żydowskiej, a także współpracuje z Muzeum Krakowa w tym zakresie
- w kategorii kultywowanie krakowskich tradycji i obyczajów: Andrzej Nowakowski, dyrektor wydawnictwa Towarzystwa Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas” i fotograf uwieczniający krakowskie zabytki, którego Muzeum Krakowa doceniło za wsparcie działań na rzecz ponownego uruchomienia znajdującego się na Wieży Ratuszowej dzwonu Bolesław
- w kategorii wsparcie finansowe: Rada Dzielnicy VI Bronowice, która wspiera bronowicki oddział muzeum – Rydlówkę.

Natomiast medalem za 2020 rok uhonorowany został prof. Andrzej Matyja. Na ręce wybitnego chirurga, który w minionym roku wielokrotnie przekonywał Polaków do stosowania zasad bezpieczeństwa oraz udziału w szczepieniach trafiło odznaczenie będące symbolicznym podziękowaniem dla całego środowiska medycznego.

– Medal XI edycji, jest wyjątkowy. Kapituła zdecydowała o rezygnacji z tradycyjnego podziału na kategorie, aby zbiorowo nagrodzić całe krakowskie środowisko medyczne za walkę z pandemią. Mimo pandemicznych obostrzeń, które mocno pokrzyżowały wiele planów i wstrzymały liczne inicjatywy, Muzeum Krakowa – oraz jego dobroczyńcy – działali intensywnie na rzecz ochrony i pielęgnacji krakowskiego dziedzictwa. A pracownicy szpitali, ratownicy medyczni, lekarze i pielęgniarki narażają nieustannie swe zdrowie i życie, abyśmy mogli za rok znów się spotkać w niepomniejszonym gronie, by – świętując, miejmy nadzieję, zakończenie pandemii – kultywować tradycję Medalu. Za co dziś serdecznie Państwu dziękuję – stwierdził Jacek Majchrowski prezydent Krakowa.

Fot. Bogusław Świerzowski/Kraków.pl