Strona główna

2020-06-21

Msza święta w intencji Braci oraz Bractwa Kurkowego

Pod przewodnictwem ks. infułata Dariusza Rasia, archiprezbitera Bazyliki Mariackiej, kapelana naszej organizacji, odprawiona została dzisiaj msza św. w intencji krakowskiego Bractwa Kurkowego, będąca również podziękowaniem za opiekę nad Nim, a także Braćmi oraz Ich Rodzinami.

Z rozmaitych powodów w wydarzeniu tym nie było w stanie uczestniczyć wielu braci kurkowych, stąd tą drogą składamy podziękowanie obecnym - na czele z królem kurkowym Adamem Rajpoldem ,,Casmirusem" i marszałkami Rafałowi Kowalowi oraz Dariuszowi Kaczmarczykowi, a także przedstawicielom władz Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe - starszemu Henrykowi Kuśnierzowi i podstarszym - Józefowi Hojdzie oraz Kazimierzowi Lorancowi. Podczas uroczystości podstarszy Józef Hojda, który wsparł budowę organów Bazyliki, uhonorowany został okolicznościowym medalem wybitym z okazji 700-lecia świątyni.

Wspólne spotkanie zakończyła uczta wydana z tej okazji w hotelu Europejskim. Na zdjęciu: uczestnicy mszy św. z kapelanem Bractwa Kurkowego ks. infułatem Dariuszem Rasiem.

 
Janusz Michalczak, fot. Marian Satała