Strona główna

2021-09-06

Obradowała Rada Starszch

W siedzibie bractwa zebrali się członkowie Rady Starszych na ostatnim w tej kadencji posiedzeniu.

Byli: starszy Bractwa Henryk Kuśnierz, podstarszy ds. Ekonomicznych i Inwestycji Józef Hojda, podstarszy ds. Organizacyjnych Kazimierz Loranc, podskarbi Jerzy Loręcki, ceremoniarz Maciej Żółciński, pisarz Stanisław Komusiński, farynarz Grzegorz Adamski, kustosz Czesław Dźwigaj, członek Rady - chorąży Wiesław Proszek, członek Rady Janusz Chwajoł, członek Rady, król kurkowy Adam Rajpold ,,Casmirus". Uczestniczyli również: starszy wizytator Krzysztof Wójcik i rzecznik prasowy Marian Satała. Był też zespół prawny w skłądzie: prof. Andrzej Szumański, mec. Jan Adam Księżyk i mec. Tomasz Nowak. W składzie Rady Starszych brakuje gospodarza Marka Trzaski, który przebywa aktualnie za granicą.