Strona główna

2020-10-03

Pamięci polskich oficerów zamordowanych w Katyniu

Pamięci trzech oficerów Wojska Polskiego zamordowanych przez sowieckie NKWD poświęcona jest tablica, którą odsłonięto dzisiaj w siedzibie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie. W uroczystości uczestniczyła delegacja Bractwa Kurkowego z podstarszym Kazimierzem Lorancem oraz królem kurkowym Adamem Rajpoldem ,,Casmirusem" i marszałkami - Rafałem Kowalem i Dariuszem Kaczmarczykiem.
 
- Wspominamy dzisiaj ponad 21 tysięcy ofiar ludobójstwa - Zbrodni Katyńskiej, dokonanej przez NKWD na zlecenie Józefa Stalina wiosną 1940 roku – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita. - . Upamiętniamy w szczególności oficerów Wojska Polskiego płk. Felicjana Madeyskiego - Poraja, ppłk. Waleriana Orłowskiego oraz ppłk. Kazimierza Czyżewskiego. W 80. rocznicę tych tragicznych wydarzeń odsłaniamy tablicę Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej będącą wyrazem pamięci dla wszystkich zamordowanych przedstawicieli polskich elit, w tym trzech odważnych oficerów wojska, którzy w służbie ojczyzny zostali haniebnie pozbawieni życia. To dla nich dzisiaj tutaj jesteśmy. (…) Jako Naród składamy hołd wszystkim ofiarom Zbrodni Katyńskiej, pamiętając jedocześnie o ich rodzinach, które straciły swoich synów, mężów i ojców. Jesteśmy zobowiązani do kultywowania pamięci – pamiętajmy. Tej nocy zgładzono Wolność w katyńskim lesie… Zdradzieckim strzałem w czaszkę pokwitowano Wrzesień" – tak pisał Feliks Konarski w wierszu „Katyń”.
 
Historia sowieckich oprawców NKWD, ale przede wszystkim ich ofiar przez lata pozostawała ukryta przed światem. Przywracanie pamięci o nich jest teraz nie tylko naszym obowiązkiem, ale także hołdem oddanym wszystkim, którzy polegli w lasach katyńskich". Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele garnizonowym pw. św. Agnieszki w Krakowie. Dalszy ich ciąg miał miejsce na placu ojca Studzińskiego w Krakowie, gdzie znajduje się Krzyż Katyński. Odsłonięcie tablicy, która jest dziełem artysty rzeźbiarza Dobiesława Gały, brata kurkowego, zwieńczyło wydarzenia.