Strona główna

2019-04-15

Pielgrzymka Bractwa Kurkowego do Ziemi Świętej w Wielki Tydzień

O Ziemi Świętej mówimy, że jest piątą ewangelią. Każdy, kto był w miejscach związanych z narodzinami, nauczaniem i śmiercią Pana Jezusa doskonale wie, że w stwierdzeniu tym nie ma przesady. Niewiele jest miejsc na świecie skłaniających w takim stopniu do pogłębionej refleksji nad własnym życiem i ewangelicznymi, chrześcijańskimi treściami.

Bracia podczas pobytu w Ziemi Świętej uczestniczyć będą w liturgii Wielkiego Tygodnia.

W Niedzielę Palmową delegacja, której przewodniczy n. król kurkowy Stanisław Dyrda AD 2004 ,,Unijny", spotkała się w Patriarchacie Ziemi Świętej z patriarchą Jerozolimy ks. bp. Perbatistą Pizzaballą. Wspominano m.in. poświęcenie drzwi w Sanktuarium Tabdze, ufundowanych wówczas przez króla Dyrdę i wykonanych według projektu prof. Czesława Dźwigaja, gdy obecny patriarcha był kustoszem Ziemi Świętej.

Podczas rozmowy z braćmi ks. bp. Pierbatista Pizzaballa wyraził akceptację dla inicjatywy upamiętnienia pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ziemi Świętej. Tego dnia bracia wzięli udział w procesji z palmami, która upamiętnia wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Jadwiga Trzaska, małżonka Tadeusza Trzaski, b. króla kurkowego oraz Danuta Dyrda uczestniczyły w niej w strojach dam Zakonu Bożego Grobu.

Janusz Michalczak