Strona główna

2017-11-03

Pielgrzymka Bractwa Kurkowego na Jasną Górę


Bracia kurkowi rozpoczęli dzisiaj doroczne pielgrzymowanie na Jasną Górę. Niektórzy - symbolicznie, od złożenia kwiatów pod pomnikiem papieża Jana Pawła II w parku Strzeleckim, w przededniu imienin Karola Boromeusza, patrona Ojca Świętego. W pielgrzymce licznie uczestniczyli bracia kontuszowi. Grupa pielgrzymów liczyła w tym roku ponad 60 osób.

Pierwszego dnia pielgrzymki bracia uczestniczyli na Jasnej Górze w Apelu Jasnogórskim, podczas którego w obecności o. Eustachego Rakoczego, jasnogórskiego kapelana Żołnierzy Niepodległości oraz o. Arnolda Chrapkowskiego, generała Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, odnowiony został przez króla kurkowego Piotra. M. Mikosza ,,Europejczyka" akt zawierzenia Bractwa Kurkowego Najświętszej Maryi Pannie, który odczytał król kurkowy.

Dzień drugi. W sobotę bracia wzięli udział w porannej mszy świętej odprawionej na prośbę o. prof. Eustachego Rakoczego, jasnogórskiego kapelana Żołnierzy Niepodległości, przez o. Leona Pokorskiego (ofm), brata kurkowego. Podczas mszy poświęcone zostały pamiątkowe ryngrafy, dar króla kurkowego Piotra M. Mikosza ,,Europejczyka" oraz marszałków dla braci kurkowych i ich małżonek uczestniczących w pielgrzymce.

Po mszy świętej bracia udali się do Sali Rycerskiej, gdzie odbyła się uroczystość wręczenia ryngrafów. Ojciec Rakoczy przypomniał podczas tego spotkania, że inicjatywa pielgrzymek brackich do Jasnogórskiej Pani powstała przed 11 laty z inicjatywy ówczesnego króla kurkowego - Czesława Dźwigaja ,,Jubileuszowego", którego panowanie przypadło na jubileusz 750-lecia lokacji Krakowa.

Podkreślił też wielką rolę w tym dziele infułata Jerzego Bryły, kapelana krakowskiego Bractwa Kurkowego. Kolejnym etapem pielgrzymki było wizyta braci kurkowych w sanktuarium maryjnym w Leśniowie. Prof. Eustachy Rakoczy jest autorem albumu ,,My na ordynansach. Z Królową Polski trwamy – żołnierski apel”, który zawiera kilkadziesiąt wybranych rozważań apelowych wygłoszonych przez Eustachego Rakoczego na Jasnej Górze na przestrzeni 40 lat.

,,Wszystko zaczęło się 16 stycznia 1976 roku, gdy najstarsi rangą generałowie II RP, tzw. stara wiara, a więc generał Roman Abraham i generał Mieczysław Boruta Spiechowicz owiani nimbem chwały bohaterscy obrońcy Lwowa z 1918 roku, poprosili prymasa Stefana Wyszyńskiego, bym mógł pełnić posługę kapelana tych środowisk weteranów, które mówiły „nie” władzom PRL, protestowały przeciwko wpisaniu do Konstytucji „przyjaźni polsko-radzieckiej”, głośno domagały się zaprzestania dewastacji cmentarza Orląt przez Sowietów" -wspomina prof. Eustachy Rakoczy.

Janusz Michalczak