Strona główna

2021-11-13

Pożegnaliśmy śp. Antoniego Kapkę

Na cmentarzu w Staniątkach odbył się pogrzeb naszego brata kurkowego Antoniego Kapki. Przeżył 79 lat. W imieniu Bractwa Kurkowego, w którym w 1999 roku Antoni Kapka był marszałkiem, słowa pożegnania wygłosił Zdzisław Grzelka, Starszy Bractwa Kurkowego.

Antoni Kapka był stałym uczestnikiem brackich uroczystości, razem z żoną Dorotą chętie uczestniczyli w wyjazdach brackich. W pamięci braci straszych stażem pozostaje widok jednej z audiencji w Watykanie, kiedy syn Antoniego Maciek, jako kilkuletni chłopiec  ubrany w konusz recytował przed papieżem Janem Pwałem II wiersze. Brat Jacek Czepczyk, właściciel domku nad Bałtykiem wspomina, jak to zaprosił Tośka z żoną na letni wypoczynek nad morzem. Antoni Kapka, który bardzo wcześnie rano wstawał zaprzyjaźnił się szybko z miejscowymi rybakami, którzy wracali kutrami z nocnych połowów. Kupował od nich najlepsze ryby i potem znakomicie je przyrządzał.
Naszemu Bratu Antoniemu w ostatniej ziemskiej drodze towarzyszyli reprezentanci Bractwa Kurkowego w Krakowie: Zdzisław Grzelka - Starszy Bractwa, Tadeusz Trzaska - król kurkowy AD 1996, Krzysztof Wójcik - król kurkwy AD 2010, Mirosław Malinowski - król kurkowy AD 2013, Wiesław Proszek chorąży pocztu sztandarowego, w asyście Reginalda Sas-Jaworskiego i Stanisława Komusińskiego, marszałkowie Ryszard Maślanka i Kazimierz Pieprzyca, ceremoniarz Jacek Czepczyk oraz bracia Jerzy Gałczyński, Andrzej Czekaj, Marian Satała i Marek Trzaska.
Antoni kapka był też myśliwym, należał do Koła Łowieckiego Kormoran, na cmentarzu była delegacja tego Koła ze sztandarem.