Strona główna

2020-07-24

Pożegnanie prof. Franciszka Ziejki, honorowego brata kurkowego

Delegacja krakowskiego Bractwa Kurkowego z królem kurkowym Adamem Rajpoldem ,,Casmirusem" i marszałkami Janem Grzegorzem Pacutem i Reginaldem Sas Jaworskim, której przewodził w roli ceremoniarza brat Jacek Czepczyk, pożegnała dzisiaj śp. prof. Franciszka Ziejkę, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1999 - 2005, długoletniego przewodniczącego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, honorowego brata kurkowego.

W ostatniej drodze towarzyszyła Zmarłemu, zapamiętanemu jako człowiek wielkiej pracowitości oraz wiary, szeroka rzesza przyjaciół, współpracowników i znajomych, wśród nich m.in. wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski. Mszę św. przy trumnie śp. prof. Franciszka Ziejki odprawił w Kolegiacie Uniwersyteckiej św. Anny ks. kardynał Stanisław Dziwisz. Metropolita senior przewodniczył też ceremonii pożegnania, która odbyła się na Cmentarzu Salwatorskim.

Janusz Michalczak