Strona główna

2011-05-09

Procesja św. Stanisława i dziękczynienie za beatyfikację Jana Pawła II

Uroczystości - w których uczestniczył król kurkowy Krzysztof Wójcik "Rozważny" z marszałkami Józefem Hojdą i Krzysztofem Karbowskim, a także bracia w kontuszach  - rozpoczęły się o godz. 9 procesją, która przeszła z Wawelu na Skałkę. Jej początek tradycyjnie obwieścił dźwięk dzwonu Zygmunta.

Procesji przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore. - Błogosławiony Jan Paweł II wyrasta na patrona polskiej wolność. Cudownie ocalone życie poświęcił do końca służbie swoim braciom i siostrom na całej ziemi, stając się wyrazistym świadkiem Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii - mówił metropolita krakowski. Wymieniając obydwu głównych patronów Polski - św. Wojciecha, patrona ładu hierarchicznego, i św. Stanisława, patrona ładu moralnego, nazwał błogosławionego Jana Pawła II "patronem polskiej wolności, która swój dojrzały wyraz powinna znajdować w naszej jedności i solidarności".

W procesji po raz pierwszy w procesji niesiono relikwiarz z kroplą krwi błogosławionego Jana Pawła II - w kształcie otwartej Ewangelii, a także relikwie kanonizowanego w październiku ubiegłego roku św. Stanisława Kazimierczyka, ogłoszonego oficjalnie patronem nadzwyczajnych szafarzy komunii św. W procesji szli polscy kardynałowie: Stanisław Dziwisz, Franciszek Macharski, Józef Glemp, Kazimierz Nycz oraz specjalny gość z Rzymu - były bliski współpracownik Jana Pawła II kard. Camillo Ruini, a także przedstawiciele najwyższych władz RP – prezydent Bronisław Komorowski i wicepremier Waldemar Pawlak.
 
Po raz pierwszy też śpiewano "Litanię do błogosławionego Jana Pawła II". Metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz witając zgromadzonych na Skałce podziękował papieżowi Benedyktowi XVI za beatyfikację Jana Pawła II i za wybranie na datę tej uroczystości Niedzieli Bożego Miłosierdzia. - Obok św. Wojciecha, patrona ładu hierarchicznego, i św. Stanisława, patrona ładu moralnego, obydwu głównych patronów Polski, błogosławiony Jan Paweł II wyrasta na patrona polskiej wolności, która swój dojrzały wyraz powinna znajdować w naszej jedności i solidarnościMszy św. sprawowanej przy Ołtarzu Trzech Tysiącleci, przewodniczył były wikariusz diecezji rzymskiej kard. Camillo Ruini. - Jan Paweł II w całym swoim życiu i w całej swojej posłudze dał całkowicie siebie samego i w ten sposób stał się prawdziwym gigantem wiary i Kościoła, gigantem historii. Gigantem, ponieważ w nim w pewien sposób stała się widoczna dla wszystkich wielkość Chrystusa - powiedział w homilii odczytanej przez prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka. – mówił.
 
Podczas mszy św. ceremoniarz krakowskiego Bractwa Kurkowego Zdzisław Grzelka z ekipą królewsko-marszałkowską przekazał w darze dla OO. Paulinów paschał, jako dar ołtarza. Kardynałowie i biskupi obecni na Skałce pobłogosławili Polskę i Polaków relikwiami świętych i błogosławionych. Uroczystość zakończono wspólnym odśpiewaniem "Boże coś Polskę". Około godz. 12.20 ze Skałki wyruszała procesja powrotna na Wawel. W wawelskiej katedrze złożono z powrotem relikwie św. Stanisława. Relikwiarz z kroplą krwi błogosławionego Jana Pawła II umieszczono w osobnej Kaplicy Błogosławionego.
 

Na podkreślenie zasługują dary krakowskiego bractwa kurkowego na rzecz sanktuarium na Skałce. Fundatorem ołtarza Trzech Tysiącleci jest znany krakowski przedsiębiorca branży budowlanej, brat Piotr Skalski, król kurkowy w roku 2005. Z kolei honorowy brat kurkowy Andrzej Dyda wraz z małżonką ufundował nowe ogrodzenie od strony klasztornego ogrodu. Bracia kontynuują w ten sposób działania, które zapoczątkowany w okresie międzywojennym, kiedy to ufundowane zostały przez ich poprzedników dzwony (przetopione podczas II wojny światowej przez okupanta na działa). Tekst i fot. Janusz Michalczak