Strona główna

2021-12-04

Prof. Czesław Dźwigaj. Mecenas Kultury Krakowa 2020

Nasz brat kurkowy prof. Czesław Dźwigaj otrzymał tutuł Mecenasa Kultury Krakowa. Gratulujemy!

W 1996 r. Rada Miasta Krakowa ustanowiła doroczny tytuł „Mecenas Kultury Krakowa” przyznawany za działania na rzecz przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych, zabytków i dziedzictwa niematerialnego miasta, a także za działania medialne na rzecz promocji kultury, sztuki oraz zabytków i dziedzictwa niematerialnego Krakowa. Wyróżnienie ma na celu wspieranie i rozwijanie współpracy pomiędzy firmami a środowiskiem artystycznym, instytucjami kultury oraz gospodarzami obiektów zabytkowych na terenie Krakowa.

Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: „za finansowanie działalności organizacji prowadzących działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz krakowskich instytucji kultury”, „za działania na rzecz zabytków i dziedzictwa niematerialnego Krakowa”, a także „za działania medialne na rzecz promocji kultury, sztuki oraz zabytków i dziedzictwa niematerialnego Krakowa”.

Spośród jedenastu wniosków o przyznanie nagrody Mecenas Kultury Krakowa 2020, Bractwo Mecenatu Kultury Krakowa do otrzymania nagrody rekomendowało kandydaturę Suempol Sp. z o.o., prof. Czesława Dźwigaja oraz AMS SA. Prezydent Krakowa przychylił się do wniosku Bractwa i przyznał trzy statuetki w trzech kategoriach.

Za finansowanie organizacji prowadzących działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz krakowskich instytucji kultury tytuł Mecenasa otrzymała firma Suempol, która wspiera inicjatywy kulturalne realizowane przez Krakowskie Biuro Festiwalowe.

Za działania na rzecz zabytków i dziedzictwa niematerialnego Krakowa wyróżniono prof. Czesława Dźwigaja, który zaprojektował i zrealizował na terenie Krakowa szesnaście pomników oraz kilkadziesiąt tablic i monumentalnych kompozycji rzeźbiarskich, w tym szereg artystycznych obiektów przestrzennych i kameralnych rzeźb parkowych.

Za działania medialne na rzecz promocji kultury, sztuki oraz zabytków i dziedzictwa niematerialnego Krakowa tytuł Mecenasa otrzymał firma AMS SA, który wspiera działania kilku instytucji kultury prężnie funkcjonujących w Krakowie. W 2020 r. firma zrealizowała kampanię promocyjną dla trzech projektów wystawienniczych w Muzeum Narodowym w Krakowie, była partnerem wystawy realizowanej przez Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki w Krakowie oraz zaangażowała się w projekt kampanii społecznej „Inaczej niż zawsze, jak zawsze – razem” realizowanej przez KBF. Celem tej wystawy było wsparcie krakowian w radzeniu sobie z kwarantannową codziennością.

Laureaci mają prawo używania tytułu „Mecenasa Kultury Krakowa” z zaznaczeniem roku, w którym otrzymali nagrodę. Zostają uhonorowani statuetką „Mecenas Kultury Krakowa” autorstwa krakowskiego rzeźbiarza Kazimierza Adamskiego. Otrzymują także dyplom zaprojektowany przez profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Adama Miratyńskiego oraz pamiątkowy znaczek. Dodatkowe informacje o laureatach, który otrzymali tytuł Mecenasów Kultury Krakowa 2020 można znaleźć tutaj.

Laureaci Nagród Miasta Krakowa 2021 oraz Mecenasi Kultury Krakowa 2020 otrzymają medale, statuetki i dyplomy podczas uroczystej gali, która 7 grudnia odbędzie się w Krakowskim Teatrze Variete.