Strona główna

2021-10-18

Rada Starszych 18 października 2021

W siedzibie Bractwa Kurkowego, pod przewodnictwem Zdzisława Grzelki, Starszego Bractwa odbardowała Rada Starszych.

Poza członkami Rady Starszych i Komisji Rewizyjnej w Radzie uczestniczyli: Henryk Kuśnierz - Honorowy Starszy Bractwa, Jan Dziura-Bartkiewicz - prezes krakowskiego Okręgu Bractw Kurkowych, Kazimierz Loranc, były podstarszy, teraz pełnomocnik ds. współpracy z wojskiem, Józef Wilmowski - szef sekcji strzeleckiej Srebrny Kur oraz bracia: Józef Durbas - król kurkowy AD 2014, Paweł Drożniak, Dobiesław Gała, Krzysztof Kosek.
Rada przyjęła 7 uchwał. Omawiano m.in. tematy: wznowienie starań o odtworzenie historycznej strzelnicy brackiej w Parku Strzeleckim, remont budynku przy ul. Topolowej 3, remont ogrodzenia Parku Strzeleckiego, zwłaszcza muru od ul. Bosackiej, przygotowanie nowej umowy dzierżawnej Parku Strzeleckiego.
Rada Starszych zapoznała się ze sprawozdaniem Jana Dziury-Bartkiewicza ze strzelania o tytuł króla Okręgu Krakowskiego. Przypomnijmy, że na Pasterniku tytuł wystrzelał Marek Długosz, marszałkami zostali Marek Rogóż i Grzegorz Bartkiewicz (wszyscy z krakowskiego Bractwa Kurkowego). Gośćmi strzelania byli trzej generałowie, którzy w przeszłości dowodzili dęblińską Szkołą Orląt: gen. dyw. pil. Mieczysław Walentynowicz, gen. bryg. pil. kosmonauta Mirosław Hermaszewski i gen. bryg. Tomasz Drewniak.
Król kurkowy AD 2014 Józef Durbas zdał relacje z tegorocznego Memoriału im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego. Od tragicznej śmierci generała w katastrofie smoleńskiej rozegrano 8 edycji Memoriału, Józef Durbas jako reprezentant Bractwa uczestniczył we wszystkich, często wygrywając rywalizację strzelecką wśród gości honorowych imprezy.
Dobiesław Gała przedstawił propozycje kilku pamiątek brackich, które w przyszłości mają być traktowane jako prezenty dla gości konfraterni, a Krzysztof Kosek omówił sprawy techniczne związane z remontem krzeseł w sali posiedzeń.
Król kurkowy Adam Rajpold uczestniczył w ostatnich dniach w pasowaniu pierwszaków w Szkole Podstawowej nr 38 im. Bractwa Kurkowego w Krakowie, a król kurkowy AD 2010 Krzysztof Wójcik opowiedział o Dniu Nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Niepołomicach im. Bractwa Kurkowego.