Strona główna

2021-12-06

Rada Starszych 6 grudnia 2021

W poniedziałek, 6 grudnia w siedzibie krakowskiego Bractwa Kurkowego obradowała Rada Starszych. Po raz pierwszy w nowożytnej historii Bractwa w siedzibie przy ul. Topolowej ustawiono żywą choinkę pięknie ozdobioną bańkami przez Marka Długosza.
 
Straszy Bractwa Kurkowego Zdzisław Grzelka powitał przybyłych na posiedzenie przedstawicieli Rady Okręgowej Polskiego Związku Łowieckiego. Aleksandra Dzięcioł-Gęsiarz, przewodnicząca Zarządu Okręgowego, Łowczy Okręgowy oraz Bogdan Kowalcze, prezes Galicyjskiego Oddziału Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ a także Krzysztof Szpetkowski, zastępca przewodniczącego Komisji Promocji Łowiectwa ZO PZŁ w Krakowie podziękowali za zaangażowanie braci kurkowych w organizację tegorocznego święta myśliwych Hubertus Krakowski 2021 i zaprosili braci na spotkanie noworoczne.
Po omówieniu wszystkich bieżących spraw, Rada Starszych przyjęła w poczet kandydatów następujące osoby:
Tadeusz Dytko - wprowadzający Krzysztof Karbowski i Dobiesław Gała
Maciej Karolczyk - wprowadzający Krzysztof Wójcik i Ryszard Wojda
Wojciech Sobczak - wprowadzający Marek Zuski i Zdzisław Grzelka
Krzysztof Wilk - wprowadzający Janusz Chwajoł i Reginald Sas-Jaworski
Maciej Marchwicki - wprowadzający Zdzisław Grzelka i Jerzy Gałczyński
Na członka rzeczywistego Rada Starszych przyjęła Wiesława Hałuchę.
Wiesłąw Hałucha ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w 1997 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia ukończył w 1999 r. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Grupą Kapitałową Szkoły Głównej Handlowej. Realizował studia Master of Business Administration na University of Minnesota w Stanach Zjednoczonych. Odbył liczne kursy i szkolenia z zakresu Zarządzania Grupą Kapitałową i Nadzoru Właścicielskiego. Od wielu lat związany jest ze Spółką „Alwernia” S.A. gdzie pełni funkcję prezesa Zarządu. Jest Radcą w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.
Od 2016 roku pełni funkcję Konsula Honorowego Republiki Kazachstanu.