Strona główna

2020-06-07

Rozmowa z ks. kardynałem Stanisławem Dziwiszem, sekretarzem świętego Jana Pawła II

Rozmowa. Ksiądz kardynał STANISŁAW DZIWISZ, metropolita senior, sekretarz św. Jana Pawła II w specjalnym wywiadzie o Bractwie Kurkowym oraz jego związkach z Ojcem Świętym.

,,Bracia, także, gdy wymagało to obywatelskiej odwagi, stali murem przy krakowskim Kościele"

- Przygotowując się do tej rozmowy uzmysłowiłem sobie jak wiele wydarzeń w dziejach Bractwa, także za sprawą Księdza Kardynała, dotyczy bezpośrednio św. Jana Pawła II. Wśród nich jest m.in. poświęcenie pomnika w Rzymie, drzwi w Tabdze nad Jeziorem Genezaret, kruchty brackiej w Centrum „Nie lękajcie się”.

- Ojciec Święty bardzo cenił działalność Bractwa, szczególnie w czasach, gdy jego udział w życiu Kościoła, obecność na uroczystościach, były świadectwem obywatelskiej odwagi. Bractwo poprzez wielowiekową działalność reprezentuje wartości cenne dla każdego Polaka. Ważna jest pod tym względem, nie tylko aktywność całej organizacji, ale również indywidualna, każdego z braci, którzy własnym działaniem starają się naśladować Chrystusa.

- Bracia zawsze podkreślają, że audiencje w Watykanie mogły się odbyć dzięki wsparciu ze strony Księdza Kardynała. Proszę powiedzieć jak Papież reagował na wiadomość o obecności w Rzymie Bractwa?

- Jan Paweł II zawsze bardzo się cieszył z możliwości spotkania z braćmi kurkowymi i z ks. infułatem Jerzym Bryłą. Audiencje te miały bardzo serdeczny charakter. Dziś Bracia, o czym Pan już wspomniał, nie szczędzą energii, aby utrwalić pamięć o tym wielkim pontyfikacie, również poprzez działania o dużym znaczeniu artystycznym, czego przykładem jest piękny portal w Tabdze czy pomnik przy Via Cassia. Mają oni również znaczący udział w budowie Centrum Świętego Jana Pawła II. Od początku udzielali wsparcia przedsięwzięciu, przekazując każdego roku hojne datki, inicjując również akcję wsparcia budowy w środowisku braci kurkowych w Europie.

- Podobno Jego Eminencja powiedział kiedyś, że Papież w Watykanie ma swoją Gwardię, a metropolita w Krakowie - Bractwo Kurkowe. Czy to tylko grzecznościowe stwierdzenie?

- W stwierdzeniu tym jest sporo prawdy. Gwardia Szwajcarska ma wiele wspólnego z Bractwem Kurkowym. Obie formacje zostały powołane do celów obronnych i służą ważnym wartościom, na czele z ochroną życia. Każdy kolejny metropolita może być dumny z tego, że ma takie wsparcie.

- Niedawno, niejako w kontekście obchodów 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego, pojawiło się pytanie dotyczące tzw. „Pokolenia Jana Pawła II”. Odpowiedź przyszła m.in. z Niemiec, które w dniu jubileuszu przekazały fragment muru berlińskiego do Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, podkreślając, że jest to podziękowanie Janowi Pawłowi II za dar wolności dla Europy Środkowo-Wschodniej i działania na rzecz zjednoczenia Niemiec.

- Tak. Mało kto pamięta,że określenie „Pokolenie Jana Pawła II” zrodziło się w Niemczech, które są jedną ze społeczności mających wiele do zawdzięczenia Ojcu Świętemu. Nauczanie św. Jana Pawła II wciąż jest żywe i bardzo atrakcyjne dla młodych. Obserwujemy też zjawisko rosnącego zainteresowania postacią św. Jana Pawła II, m.in. dzięki działalności Centrum ,,Nie lękajcie się”, które promieniuje dziś na świat wraz z kultem Bożego Miłosierdzia oraz zapisanym w ,,Dzienniczku” świadectwem św. Faustyny. Nie mam wątpliwości, że Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Krakowie już dzisiaj jest ważnym ośrodkiem kultu tej wielkiej postaci - obrońcy rodziny, życia ludzkiego i symbolem świętości.

- Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał Janusz Michalczak, fot. JM