Strona główna

2021-04-27

Siódma rocznica kanonizacji Świętego Jana Pawła II Honorowego Brata Kurkowego.

Ojcze Święty - pamiętamy
W siódmą rocznicę kanonizacji naszego Brata Honorowego Jana Pawła II bracia kurkowi, 
w tym m.in. król kurkowy Adam Rajpold „Casmirus” z marszałkami Dariuszem Kaczmarczykiem 

i marszałkiem AD 2013 Reginaldem Sas-Jaworskim oraz ceremoniarzem Bractwa Maciejem Żółcińskim, 

królem kurkowym AD 2006 Jerzym Turbasą i bratem Jackiem Czepczykiem złożyli wieniec i zapalili znicze pamięci przy pomniku św. Jana Pawła II w Parku Strzeleckim. 

W uroczystości uczestniczyli również kierownik biura Bractwa Agnieszka Grabowska i

brat Marian Satała.

 

Tekst i fotografia Marian Satała.