Strona główna

2018-02-06

Spotkanie z wydawcą ,,Dziennika Bractwa Kurkowego"

Od ponad 14 lat na łamach ,Dziennika Polskiego" ukazuje się dodatek bracki ,,Dziennik Bractwa Kurkowego", poświęcony działalności naszej organizacji. W grudniu minionego roku do Braci dotarł 50., jubileuszowy, numer tego wydawnictwa. Rozmowa na temat kolejnych pięciu wydań w jubileuszowym roku 100-lecia odzyskania Niepodległości odbyła się wczoraj w siedzibie Polskapresse, wydawcy ,,Dziennika Polskiego", ,,Gazety Krakowskiej" oraz ,,Naszego Miasta" z udziałem prezes wydawnictwa Polskapress Małgorzaty Cetera-Bulki oraz starszego Bractwa Henryka Kuśnierza i podstarszego Kazimierza Loranca.