Strona główna

2021-10-21

Sztandar dla Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło 33 w Krakowie otrzymało sztandar, ufundowany przez społeczność Krakowa. Uroczystość przekazania sztandaru odbyła się 21 października w Centrum Dydaktyki AGH. Krakowskie Bractwo Kurkowe reprezentowali bracia: Kazimierz Loranc oraz Krzysztof Karbowski. Ponadto na sali znajdowali się Bracia Honorowi: generałowie Edward Gruszka, Jerzy Gut i Bogdan Tworkowski.

W imieniu władz miasta sztandar uroczyście przekazał Sławomir Pietrzyk, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa.  -  Składam serdeczne podziękowania żołnierzom za krzewienie pokoju w różnych częściach świata – zwracał się do zgromadzonych podczas uroczystości wiceprzewodniczący. Tylko organizacje o wielkim znaczeniu taki sztandar posiadają, jest on symbolem wierności ojczyźnie – podkreślał.

Matka chrzestną sztandaru została Ewa Dziekan- Feliksiak, dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcącego im. św. Brata Alberta-Adama Chmielowskiego w Krakowie, natomiast  ojcem chrzestnym płk. Zygmunt Siudak, prezes krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

Uroczystość była również związana z 76. rocznicą powstania ONZ oraz 21. rocznicą powstania Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ i Koła 33 w Krakowie.