Strona główna

2020-01-18

Uroczystości ku czci św. Sebastiana i pasowanie nowych braci kurkowych

Podczas dorocznej uroczystości ku czci św. Sebastiana, odbywającej się w Katedrze Wawelskiej, pasowani zostali na braci kurkowych Marcin Furtak, Marek Dumański, Mariusz Rosnowski, Daniel Słowik, Marcin Słowik, Marian Przystał oraz Tomasz Zientarski. Mszę św. odprawił brat honorowy ks. prałat Jan Kabizński w asyście m.in. proboszcza Katedry Wawelskiej ks. prałata Zdzisława Sochackiego, kapelana krakowskiego Bractwa Kurkowego, archiprezbitera Bazyliki Mariackiej ks. Dariusza Rasia oraz franciszkanina o. Leona Pokorskiego.

- Bracia poświęcają swój czas dla niesienia pomocy potrzebującym - podkreślał w kazaniu ks. Dariusz Raś, przypominając sylwetkę św. Sebastiana, jednego z pierwszych chrześcijan, który stracił swe życie, gdyż nie chciał oddawać czci rzymskim bożkom. - Domy seniora, domy dziecka, ubodzy, studnie w Trzecim Świecie, troska o misje chrześcijańskie, pomoc na obszarach dotkniętych katastrofami to różne zadania, w których już pomagają strzelcy w całej Europie. Nie robią tego, łożąc tylko pieniądze, ale angażując się bezpośrednio w takie działania – mówił ks. Dariusz Raś.

Jedną z pierwszych osób, które złożyły gratulacje nowym braciom kurkowym, był dowódca wojsk lądowych DKL-COLąd gen. dywizji Sławomir Kowalski. Druga część uroczystości odbyła się na Celestacie, gdzie uhonorowano zasłużonych braci wyróżnieniami.

Tekst i zdjęcia: Janusz Michalczak