Strona główna

2018-04-27

W rocznicę kanonizacji polskiego Papieża

27 kwietnia przypada rocznica kanonizacji św. Jana Pawła II, honorowego brata kurkowego, która odbyła się w Watykanie w roku 2014. W uroczystościach na placu św. Piotra uczestniczyli krakowscy bracia kurkowi z królem kurkowym Mirosławem Malinowskim ,,Rozsądnym" oraz marszałkami Reginaldem Sas Jaworskim oraz Zbigniewem Kwaterem. Wydarzenie to uczcili w piątek, składając kwiaty przed pomnikiem św. Jana Pawła II w Parku Strzeleckim, przedstawiciele starszyzny brackiej: Kazimierz Loranc - podstarszy Bractwa, Czesław Dźwigaj - kustosz, Marek Trzaska - gospodarz oraz Jan Kosmowski i Jacek Czepczyk.

Janusz Michalczak