Strona główna

2018-03-10

Walne Zgromadzenie Bractwa Kurkowego. Adam Glapiński i ks. Dariusz Raś - braćmi honorowymi

Do późnych godzin wieczornych obradowało Zgromadzenie Sprawozdawcze Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe. Sporo emocji towarzyszyło między innymi zapowiedziom zmian statutowych i projektowi uchwały w sprawie powołania komisji arbitrażowej, której zadaniem ma być rozstrzyganie sporów honorowych między braćmi.

Zgromadzenie podjęło dwie bardzo ważne uchwały o nadaniu godności brata honorowego – prof. dr. bab. Adamowi Glapińskiemu, prezesowi Narodowego Banku Polskiego, który to bank uczci jubileusz 760-lecia nasze organizacji emisją srebrnej monety o nominale 10 zł (moneta znalazła się w planach emisyjnych NBP na ten rok) oraz ks. Dariuszowi Rasiowi, archiprezbiterowi Bazyliki Mariackiej, od lat niezawodnemu przyjacielowi naszej organizacji. Laudacje poświęcone obu kandydatom do tytułu brata honorowego wygłosił król kurkowy Piotr M. Mikosz ,,Europejczyk".

Na zdjęciach Czytelnik może zobaczyć również braci, członków sekcji strzeleckiej ,,Srebrny Kur” przy TS Bractwo Kurkowe w Krakowie, którzy zostali uhonorowani z okazji jej 25-lecia przez opiekuna Sekcji brata Józefa Wilmowskiego. Zgromadzenie, którego obrady prowadził brat prof. dr. hab. Andrzej Szumański, udzieliło absolutorium Radzie Starszych w głosowaniu imiennym na każdego z zasiadających w niej Braci i pozytywnie oceniło wszystkie sprawozdania.

Janusz Michalczak