Strona główna

2019-03-07

Walne Zgromadzenie Bractwa Kurkowego. Ważne uchwały w sprawie budowy strzelnicy i wpisania Bractwa na listę UNESCO

Walne Zgromadzanie przyjęło sprawozdania wszystkich ciał statutowych Bractwa Kurkowego i udzieliło absolutorium starszemu Bractwa oraz Radzie Starszych. Przegłosowano dwie bardzo ważne uchwały, pozytywnie zarekomendowane przez Radę Królewską. Pierwsza z nich dotyczy powołania specjalnej komisji, która zajmie się wynegocjowaniem w rozmowach z gminą Kraków możliwie najkorzystniejszych warunków budowy strzelnicy w parku Strzeleckim, druga natomiast powierza bratu Rafałowi Wolframowi działania, we współpracy z Muzeum Krakowa, na rzecz wpisania krakowskiego Bractwa Kurkowego z jego bogatymi tradycjami na ,,Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO".

Janusz Michalczak