Strona główna

2018-03-14

Wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II do kościoła w Krasnem.

W poniedziałek odbyło się w Krasnem, rodzinnej miejscowości króla kurkowego Piotra M. Mikosza ,,Europejczyka", uroczyste wprowadzenie relikwii krwi św. Jana Pawła II do kościoła pw. Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny, które są darem dla miejscowej parafii byłego osobistego sekretarza Ojca Świętego - ks. kardynała Stanisława Dziwisza.

Akt wprowadzenia odbył się podczas bierzmowania miejscowej młodzieży przez Kazimierza Górnego biskupa seniora diecezji rzeszowskiej, przyjaciela Ojca Świętego (biskupa pomocniczego krakowskiego w latach 1985–1992) w obecności proboszcza parafii ks. dr. Adama Dzióby.

W mszy św. licznie uczestniczyli wierni parafii w Krasnem, a także miejscowi duchowni. .- Nie jestem pierwszym pokoleniem Mikoszów, które wspiera parafię w Krasnem - mówił jeszcze w Krakowie król Piotr M. Mikosz. - Wcześniej czynił to mój dziadek, który był wójtem w Słocinie. Jestem głęboko zobowiązany ks. kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi, że prośba - wydawałaby się nierealna - spotkała się z tak wspaniałą odpowiedzią.

Janusz Michalczak