Strona główna

2019-06-23

Wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II do kościoła w Wojakowej

Z inicjatywy brata Jana Grzegorza Pacuta, marszałka bractwa w okresie panowania króla kurkowego Zbigniewa Kwatera ,,Binarnego", kościół pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Wojakowej wyróżniony został przez ks. kard. Stanisława Dziwisza, b. metropolitę krakowskiego,  przekazaniem (translacją) relikwii św. Jana Pawła II. Uroczystość wprowadzenia relikwii odbyła się w niedzielę, 23 czerwca. Uczestniczyli w niej licznie bracia kurkowi   z królem kurkowym Adamem Rajpoldem ,,Casmirusem' oraz marszałkami - Janem Grzegorzem Pacutem i  Zbigniewem Szotą.

Obecni byli równie kawalerowie i damy Zakonu Rycerskiego Bożego Gronu w Jerozolimie z komandorem Małgorzatą Chojnacką-Dzieszyńską. Homilię podczas mszy świętej, odprawionej przez ks. prałata Józefa Nowaka, proboszcza parafii pw.  Matki Bożej Wniebowziętej w Wojakowej, wygłosił zaproszony specjalnie na tę uroczystość ks. dr Andrzej Jasnos, wywodzący się z Wojakowej, który  w tym roku obronił pracę doktorską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Kaznodzieja podkreślił  w sposób syntetyczny zasługi św. Jana Pawła II, obrońcy rodziny, przypominając między innymi treści zawarte w naukach Ojca Świętego przekazanych podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny.

Dodajmy, że zwyczaj translacji relikwii męczenników oraz innych świętych i umieszczanie ich w ołtarzu powstał w Kościele Wschodnim. Inspiracją mógł być tekst z Apokalipsy św. Jana: „A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli” (6, 9). W Europie zapoczątkował go św. Ambroży, który w roku 386 przy poświeceniu kościoła w Mediolanie, złożył w ołtarzu relikwie świętych Protazego i Gerwazego.

Bracia krukowi otrzymali sporą dawkę informacji na temat gminy Iwkowa, na terenie której leży Wojakowa, za sprawą wójta Iwkowej p. Bogusława Kamińskiego. Miło było nam usłyszeć, że  rozwój gospodarczy jaki dokonał się w ostatnich latach na tym terenie jest w pewnym stopniu zasługą honorowego brata kurkowego Andrzeja Dudy, rodem z Iwkowej, prezesa firmy Polbau znanej z budowy obiektów przemysłowych, a także infrastrukturalnych w Polsce i w Niemczech, który w trudnych czasach początków transformacji zatrudniał wielu miejscowych gospodarzy. Iwkowa od lat znana jest między innymi z produkcji suszu owocowego, przede wszystkim ze śliwek. W ostatnich latach powstała na jej terenie również winnica.

Kopalnią wiedzy jest ks. prałat Józef Nowak, z inicjatywy którego powstała parafialna izba regionalna z rozmaitymi cennymi przedmiotami, dokumentującymi  rozwój Wojakowej. Najcenniejsze obiekty - wśród nich kamienny toporek- pochodzą sprzed ponad 4 tysięcy lat. Uwagę zwraca między innymi monstrancja z XIX wieku, która wykorzystywana była podczas procesji konnych.

Janusz Michalczak