Strona główna

2020-09-10

Zmarł ks. kard Marian Jaworski, metropolita lwowski senior (1926 - 2020)

Zmarł ks. kard. Marian Jaworski, były metropolita lwowski, świadek pontyfikatu i przyjaciel świętego Jana Pawła II, sympatyk Bractwa Kurkowego.

- Kard. Jaworski był świadkiem trudnej historii - napisał w oświadczeniu przekazanym mediom były metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz. Słusznie możemy go nazwać odnowicielem życia Kościoła lwowskiego. Z ks. Karolem Wojtyłą połączyła go głęboka wiara i miłość Kościoła.

Były sekretarz Papieża przypomniał, że w przeddzień śmierci Jan Paweł II poświęcił korony dla dwóch obrazów Matki Bożej Częstochowskiej: dla wizerunku znajdującego się w kaplicy w podziemiach Bazyliki św. Piotra oraz dla obrazu na Jasnej Górze. "Kardynał Jaworski ukoronował ten pierwszy obraz w grotach watykańskich. Bardzo przeżył to wydarzenie. Wspominał zawsze, że jego poprzednik we Lwowie, święty arcybiskup Józef Bilczewski, zabiegał i uprosił u św. Piusa X korony dla Jasnogórskiej ikony, gdy poprzednie zaginęły na początku XX wieku" – podkreślił kard. Dziwisz.

Kard. Marian Jaworski, kreśli Jego sylwetkę Archidiecezja Krakowska, 21 sierpnia obchodził 94. urodziny. Gdy w 70. rocznicę swoich święceń kapłańskich – 25 czerwca – sprawował Mszę św. w katedrze na Wawelu podkreślił, że słowa jego biskupiej dewizy: „Dla mnie żyć to Chrystus” były dla niego przewodnim hasłem całego kapłańskiego życia. Dodał wówczas, że jego duchowym przewodnikiem, poza polskimi świętymi, był Romano Guardini, teolog i filozof. Zapytany o to, co powiedziałby kandydatom do kapłaństwa, odpowiedział: – Jeśli ktoś myśli tak, jak św. Siostra Faustyna, to wie, że jedyna wielka miłość to oddanie się Panu Jezusowi. Dlatego uważam, że jeżeli ktoś to zrozumie, to pojmie równocześnie, dlaczego trzeba być kapłanem i służyć ludziom.

Marian Jaworski urodził się 21 sierpnia 1926 r. we Lwowie i tam rozpoczynał swoją drogę do kapłaństwa. Święcenia przyjął w roku 1950 z rąk arcybiskupa lwowskiego Eugeniusza Baziaka. Studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Przez wiele lat oddawał się pracy naukowo-dydaktycznej, pełniąc obowiązki profesora seminariów duchownych w Krakowie, sekretarza Rady Naukowej Episkopatu Polski, dziekana Wydziału Teologicznego w Krakowie. Po przekształceniu w 1981 r. Wydziału Teologicznego w Papieską Akademię Teologiczną był wykładowcą i jej pierwszym rektorem w latach 1982-1988.

W 1984 roku Jan Paweł II mianował Mariana Jaworskiego biskupem i administratorem apostolskim polskiej części Archidiecezji Lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie. Sakrę biskupią przyjął z rąk kard. Franciszka Macharskiego. W 1991 r. został metropolitą lwowskim, a rok później wybrano go przewodniczącym Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy. W latach 1996-98 był także administratorem apostolskim Diecezji Łuckiej. W 1998 r. Jan Paweł II mianował abp. Mariana Jaworskiego kardynałem in pectore, a trzy lata później ogłosił jego nominację. Kardynał szczególną troską otaczał utworzone we Lwowie seminarium duchowne, sprawę powołań kapłańskich, remonty i budowę kościołów.

,,Krakowskie Bractwo Kurkowe bardzo często spotykało się z ks. kardynałem Marianem Jaworskim - przypomina brat red. Marian Satała. - Przede wszystkim w Krakowie, ale także we Lwowie. Król kurkowy Piotr Skalski ,,Podolanin" w 2006 roku zorganizował wyprawę na Ukrainę. Droga wiodła przez Lwów, Kamieniec Podolski, Chocim, Jazłowiec. W ostatnim dniu wycieczki miało miejsce spotkanie z metropolitą lwowskim ks. kardynałem Marianem Jaworskim w Katedrze Lwowskiej. Kardynał wspominał spotkanie z Bractwem sprzed kilku tygodni w Krakowie podczas mszy świętej na Skałce, której przewodniczył. To właśnie on przyjmował z rąk króla Piotra Skalskiego dar ołtarza - złoty kielich, do którego zdobienia wykorzystany był bursztyn. Po raz ostatni bracia kurkowi spotkali się z ks. kardynałem Marianem Jaworskim w klasztorze ojców Reformatów w Krakowie na uroczystościach odpustowych w Sanktuarium św. Kazimierza. Kard. Marfian Jaworski i kard.Franciszek Macharski uczestniczyli 6 marca 2016 roku w mszy świętej odpustowej w Sanktuarium św. Kazimierza w Krakowie przy ul. Reformackiej 4.
Uroczystości związane były również z 15. rocznicą ustanowienia Sanktuarium. W tej niezwykłej uroczystości obecne było także Bractwo Kurkowe z królem Janem Dziurą-Bartkiewiczem".

Śp. Ksiądz Kardynał Marian Jaworski na zawsze pozostanie we wdzięcznej pamięci Braci Kurkowych. Requiescat in Pace...

Janusz Michalczak Fot. Marian Satała