Strona główna

2019-01-28

Zmarł śp. brat Zdzisław Maj, starszy Bractwa w latach 1993 - 2002

Dzisiaj dotarła do nas bardzo przykra wiadomość o śmierci Brata Zdzisława Maja, niezwykle zasłużonego dla naszej organizacji, który w drugiej połowie lat 90. tchnął dzięki osobistym cechom energię w działalność Bractwa Kurkowego, a także zjednoczonego ruchu bractw kurkowych w Polsce, wprowadzając strzelców historycznych z Polski na należne im miejsce w jednoczącej się Europie.

Brat Zdzisław Maj, stojąc na czele krakowskiego Bractwa od roku 1993, miał wielki autorytet w strukturach Europejskiego Stowarzyszenia Strzelców Historycznych (EGS).  Przyjaźnił się  osobiście między innymi z arcyksięciem Otto III Habsburgiem, protektorem EGS i wielkim mistrzem zakonu rycerskiego  św. Sebastiana, a także z księciem Ludwikiem de Merode, prezydentem EGS.

Od września 1992 roku był członkiem plenum Federacji Europejskich Bractw Strzeleckich (EGS).  Brat Zdzisław Maj za sprawą swoich umiejętności zawodowych, jako wysokiej klasy inżynier budownictwa, wniósł znaczący wkład w odnowę obiektu Celestatu i stworzenie w nim ekspozycji brackiej.  Był szefem komitetu organizacyjnego XII Europejskich Spotkań Strzeleckich, które odbyły się z sukcesem w Krakowie w roku 1998. W roku 1998 Zdzisław Maj został krakowskim królem kurkowym, przyjmując miano ,,Odnowiciela Pogodnego".

Wcześniej, w roku 1996, sprawował funkcję prezesa Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, a w roku 1997 otrzymał godność prezesa honorowego Zjednoczenia KBS RP.

W ostatnich latach  chorował. W grudniu br. z wizytą u Brata Zdzisława Maja gościł król kurkowy Zbigniew Wolfram ,,Niepodległy" z marszałkiem Janem Adamem Księżykiem, przekazując Mu wraz  z życzeniami świątecznymi i upominkami medal królewski, a także pamiątkowy ryngraf listopadowej pielgrzymki do Częstochowy.

Janusz Michalczak.  Fot. Janusz Michalczak, Marian Satała