OPP


Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności w roku 2018


Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe jest od 2015 roku organizacją pożytku publicznego (OPP)

Nasze konto:

Alior Bank nr 59 2490 0005 0000 4530 5395 2069 - rachunek bieżący

___________________________________________________________________________

 


Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności w roku 2017


Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności w roku 2016


Sprawozdanie finansowe za rok 2016


Nasi najwięksi darczyńcy w roku 2015

Informujemy, że największymi darczyńcami Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe, którzy przekroczyli kwotę 15 tysięcy złotych darowizny, byli

Józef Durbas

Tadeusz Ryś

oraz  Rozalia Duda.

Wszystkim Im serdecznie dziękujemy!

 


Roczne sprawozdanie finansowe z działalności Bractwa Kurkowego za rok 2015


Sprawozdania merytoryczne z działalności Bractwa Kurkowego w roku 2014


Informacja merytoryczna do sprawozdań za rok 2014


Bilans finansowy oraz rachunek zysków i strat za rok 2014


Informacja dodatkowa do bilansu