Władze


Władze Bractwa

 Rada Starszych:

 

Starszy Bractwa Zdzisław Grzelka
Podstarszy ds. Ekonomicznych i Inwestycji Lech Sobieszek
Podstarszy ds. Organizacyjnych Marek Zuski
Podskarbi Krzysztof Matzka
Ceremoniarz Janusz Wójcik
Pisarz Reginald Sas-Jaworski
Farynarz Grzegorz Adamski
Kustosz Krzysztof Wójcik
Gospodarz Marek Trzaska
Członek Rady - Chorąży Krystian Grzybek
Członek Rady Janusz Chwajoł
Członek Rady

Tomasz Nowak

Członek Rady, Król Kurkowy Jan Grzegorz Pacut "Solidny"

 


Wizytatorzy:

 

Starszy Wizytator  Jerzy Kuzak
Zastępca Starszego Wizytatora           Andrzej Zborowski
Pisarz  Jan Sas
Wizytator Krzysztof Rybka
Wizytator  Maciej Żółciński

 


Sąd Bracki:

 

Starszy Instygator   Andrzej Szumański
Zastępca Starszego Instygatora  Jan Adam Księżyk
Pisarz  Rafał Kowal

 

 

Król kurkowy i marszałkowie

Jan Grzegorz Pacut - król kurkowy "Solidny"

Maciej Żółciński - marszałek

Piotr Patecki - marszałek