Władze


Władze Bractwa

 Rada Starszych:

 

Starszy Bractwa Henryk Kuśnierz
Podstarszy ds. Ekonomicznych i Inwestycji Józef Hojda
Podstarszy ds. Organizacyjnych Kazimierz Loranc
Podskarbi Jerzy Loręcki
Ceremoniarz Maciej Żółciński
Pisarz Stanisław Komusiński
Farynarz Grzegorz Adamski
Kustosz Czesław Dźwigaj
Gospodarz Marek Trzaska
Członek Rady - Chorąży Wiesław Proszek
Członek Rady Janusz Chwajoł
Członek Rady

Zbigniew Kwater

Członek Rady, Król Kurkowy Adam Rajpold ,,Casmirus"

 


Wizytatorzy:

 

Starszy Wizytator  Krzysztof Wójcik
Zastępca Starszego Wizytatora           
Pisarz  Jan Sas
Wizytator  Józef Durbas
Wizytator  Jerzy Kuzak

 


Sąd Bracki:

 

Starszy Instygator   Mieczysław Mietła
Zastępca Starszego Instygatora  Jerzy Mikolajczyk
Pisarz  Marcin Worotnicki